A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) 13. paragrafusának (2) bekezdése szerint

2021. január 1-je óta a kisadózó vállalkozásoknak tájékoztatniuk kell kifizetőjüket kataalanyiságukról. Ezt a szerződéskötéskor írásban kell megtenniük.

Hol érdekelhet ez engem, mint taxist? – kérdezheted. Hát alapesetben valóban nem. De egyre inkább jellemző, hogy egy-egy taxitársaság, vagy akár a taxis önállóan szerződik egy céggel, és rendszeresen fuvarozza. Ebben az esetben valóban érdemes nyilatkozni, hiszen a jogszabály idei változása miatt éves 3 millió forint feletti összegnél már a megrendelőnek igen tetemes plusz adófizetési kötelezettsége keletkezne. Aztán majd a nyilatkozat ismeretében eldönti, hogy neki ez megéri, vagy nem. (Jelzem, egy másik szakmában a katás egyéni vállalkozókkal azonnali hatállyal szerződést bontottak, ill. kötelezték egy másfajta adózási formára való áttérésre.)

A nyilatkozat elmulasztásával kapcsolatban nem tartalmaz jogkövetkezményt a Katv., a kisadózó vállalkozás az adózás rendjéről szóló törvény általános szabályai szerint mulasztási bírsággal szankcionálható.

oli