Egyre gyakrabban használják a vállalkozók a szüneteltetés lehetőségét. Mivel a fuvarhoz jutás mostanság eléggé korlátozott, sokan inkább szüneteltetik vállalkozásukat, jobb időkre várva.

 

Igen ám, de közben a különféle engedélyek lejárnak. Drosztengedély, taxiengedély, műszaki vizsga, miegymás. Jó ha tudjuk, hogy a vállalkozás szüneteltetése alatt ezek az adminisztrációs  tevékenységek sem végezhetők! Adóigazolás kérése esetén például az igazoláson feltüntetésre kerül a szüneteltetés ténye. Ez pedig a drosztengedély meghosszabbításakor nem elfogadott!

A vállalkozás szüneteltetése egy hónaptól két évig lehetséges (a maximumot hamarosan három évre emelik). A szüneteltetés időszaka alatt egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni a más módon nem biztosítottaknak, (a nyugdíj melletti vagy másodállású vállalkozók biztosítottnak számítanak)

Amennyiben az éves drosztengedély-hosszabbítás, műszaki vizsga, vagy egyéb ügyintézési kötelezettség a szüneteltetés idejére esik, a vállalkozó kénytelen lesz arra az időre megszakítani szüneteltetését, vagyis aktiválni vállalkozását. Ebben az esetben nyilván az aktív időre fizetni kell a megfelelő járulékokat, katásoknak a katát. Utána lehet újra szüneteltetni.

Van még egy érdekes dolog, amit eddig nem nagyon vettünk figyelembe. A jelenleg is hatályos 176/2015 Kormányrendelet alapján a szüneteltetést a közlekedési hatóságnál is be kell jelenteni!

 

„13. § (1) A vállalkozás tizenöt napon belül köteles a tevékenységi engedély adataiban bekövetkezett változásokat a közlekedési hatósághoz bejelenteni. A közlekedési hatóság

  1. a) a tevékenységi engedély adatait módosítja és – szükség esetén – új engedélykivonatot állít ki, vagy
  2. b) a korábbi tevékenységi engedély bevonásával egyidejűleg – a korábbi tevékenységi engedély sorszámával – új tevékenységi engedélyt és engedélykivonatot ad ki.

(2) A vállalkozás tizenöt napon belül a tevékenységi engedélyt és annak kivonatait köteles

  1. a) a tevékenység megszűnése esetén a közlekedési hatóságnak visszaszolgáltatni,
  2. b) a tevékenység szüneteltetése esetén – annak időtartamára, legfeljebb öt évre – a közlekedési hatóságnál letétbe helyezni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetekben a közlekedési hatóság a bejelentés tényét írásban rögzíti, és az ügyfél kérelmére erről igazolást ad ki.”

-oli-