Van-e minimális munkaidő?

A napi munkaidő a felek által a munkaszerződésben meghatározott időtartam, amely lehet teljes napi munkaidő vagy részmunkaidő. Teljes munkaidőnek számít a napi 8 órás „főállás.” A részmunkaidő lehet ennél jóval kevesebb, de mi a minimum?

Az alkalmazottak bejelentésére a T1041-es nyomtatvány szolgál. Ezen napi munkaidő megjelölés nem szerepel, helyette heti óraszámot kell feltüntetni. A gyakorlat a heti 20, vagy 10 óra, ez utóbbi jelenti a taxis alkalmazottaknál oly közkedvelt „kétórás” bejelentést.

Részmunkaidőben a feleknek a munkaszerződésben kifejezetten meg kell állapodniuk. Erről szabadon rendelkezhetnek azzal a természetszerű feltétellel, hogy a részmunkaidő a munkavállaló munkakörére irányadó teljes munkaidőnél csak kevesebb lehet, de ennek mértékére a törvény nem állapít meg minimumot: erről a felek szabadon állapodhatnak meg.

Nyilvánvaló, hogy a munkavállaló díjazása és egyéb juttatásai is ezzel arányosan járnak. Itt viszont már van törvényi minimum: részmunkaidőben foglalkoztatottak munkabére után fizetendő járulékoknak el kell érniük a mindenkori minimálbér 30 százalékát. Jelenleg ez 50.220 forintos havi munkabérnek felel meg.

A munkaviszony mindenképpen biztosítási jogviszonyt keletkeztet, ez független a munkaórák számától. A nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati idő szempontjából azonban csak arányos szolgálati időt szerez a munkavállaló, a fizetett járulékoktól függően.

-oli-