A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó öregségi nyugdíj összegének kiszámítási módszere az idei évben sem változott. A nyugdíj mértéke továbbra is az elismert szolgálati évek számától és a nyugellátás alapjául szolgáló havi átlagkereset összegétől függ.

A nyugellátás alapjául szolgáló havi átlagkereset összegét 1988. január 1-jétől számítják. Ebben az évben került bevezetésre a személyi jövedelemadó. A korábbi évek tekintetében kizárólag a szolgálati idő vehető figyelembe.

Az átlagkereset a kifizetés idején érvényes szabályok szerinti, nyugdíjjárulék alapjául szolgáló, a személyi jövedelemadót is tartalmazó bruttó jövedelem. Kiszámításához első körben meghatározásra kerül évenként a keresetek összege. Itt kizárólag nyugdíjjárulék, illetve 2020. július 1-jétől elért keresetek esetében társadalombiztosítási járulék alapjául szolgáló jövedelmeket lehet figyelembe venni.

A bruttó keresetek naptári évenként történő meghatározását követően az úgynevezett nettósítás történik. A bruttó kereseteket első lépésben csökkentik az azok megszerzésekor érvényes szabályok szerinti járulékok összegével, majd a személyi jövedelemadóval.

Ezután kerül sor a nettósított keresetek valorizálására, ami tulajdonképpen a mindenkori jövedelmi szinthez való igazítást jelenti. Ennek részleteibe itt nem mennék bele, nem véletlenül specializálódott szakemberek végzik ezt a feladatot.

A valorizálást követően az átlagszámítási időszak alatt elért, nettósított és valorizált jövedelem összegét elosztják az átlagszámítási időszak azon napjainak számával, amelyre az igénylőnek keresete volt (az osztószám meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni a fizetés nélküli időszakot, például a táppénzen töltött időt).
Ezt a napi átlagot 365-tel szorozva kapják az éves, majd 12-vel osztva a havi átlagot.
A fentiek szerint kiszámított átlagkeresetből az elismert szolgálati évek számától függően határozzák meg a nyugdíj összegét.
Az öregségi teljes nyugdíj minimálisan 20 év szolgálati idő után jár. Öregségi résznyugdíjra szereznek jogosultságot azok, akiknek szolgálati ideje a 15 évet meghaladja, de nem éri el a 20 évet.

oli –