Többen kérdezték, hogy mi a teendő akkor, ha ügyfélkapus tárhelyükre „Egyéb NAV irat” nevű küldemény érkezett.

 

Először is érdemes leszögezni, hogy akinek ilyen értesítése érkezett, az azt jelenti, hogy elég hanyagul figyeli az ügyfélkapus értesítéseket. Ilyen című levél ugyanis akkor érkezik, ha valamely NAV által küldött elektronikus dokumentumot a vállalkozó kétszeri értesítést követően sem nyitotta meg.

A második kézbesítés általában az első után 8-15 nappal érkezik. Maga a dokumentum 30 napig még elérhető a tárhelyen, utána törlődik. Ezt követően érkezik az „Egyéb NAV irat”. Ekkor még mindig van lehetőség az eredeti iratnak legalább a címére rákeresni (https://nav.gov.hu/adatbazisok/kezbesitesi_fikcioval_erintett_e-iratok), bár tapasztalatunk szerint ez nem mindig sikeres.

 

Azért veszélyes az üzenetek figyelmen kívül hagyása, mert sok esetben az adott üzenet nem sima tájékoztató, vagy nyugta, hanem intézkedést igényel (fizetési felszólítás, bevallás javítására való felhívás, stb.).

Sőt, ma már nemcsak a vállalkozással kapcsolatos üzenetek érkeznek az ügyfélkapura, hanem az E-kormányzat és E-önkormányzat minden egyéb információt ezen keresztül közvetít. Értesítenek a lejárt okmányokról, a gépjárműadó elszámolásról (ez ügyben még mindig sokan várják a csekket – nem fog jönni…), egyes fizetési kötelezettségekről, továbbá az éves személyi jövedelemadó-tervezetet is itt tekinthetjük meg. Ügyfélkapus tárhelyen keresztül értesítenek például a közlekedési szabálysértési bírságokról is. Aztán ha ezt figyelmen kívül hagyjuk, akkor előbb-utóbb érkezik egy postai tértivevényes levél is – de ebben már arról értesítenek, hogy a bírság nem fizetése miatt  az adott gépkocsit kivonták a forgalomból…

Az adóigazgatási rendtartásról törvény, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény alapján a hivatalos elérhetőségre kézbesített küldemény kézbesítettnek minősül, amennyiben a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldeményt a címzett kétszeri értesítése ellenére nem vette át, mégpedig a második értesítés időpontját követő ötödik munkanapon.

Attól tehát, hogy nem veszünk át egy hivatalos dokumentumot, még idővel kézbesítettnek minősül. Csak akkor már nem tudjuk, miről szólt…

Vonatkozó törvények: 2017. évi CLI. törvény és a2015. évi CCXXII. törvény

-oli-