Ellentmondásos jogszabály

 

2021 évtől minden bevételünket látja a NAV, függetlenül attól, hogy arról nyugtát, vagy számlát adtunk ki. A pénztárgép online küldi az adatokat, a számlázó programok szintén, és még a papír alapú, kézzel kitöltött számlákról is adatot kell szolgáltatnunk az adóhatóságnak négy napon belül.

A taxiórának ma már szinte csak egyetlen funkciója van, mégpedig az, hogy az utast tájékoztassa arról, hogy mennyi viteldíjat kell fizetnie. Logikus tehát a gondolat, hogy a taxaméter adómemóriáját nem kell figyelemmel kísérni, hiszen abból már semmiféle releváns információ nem származik.

A legtöbb taxis vállalkozó már évek óta nem is foglalkozik ezzel az adatszolgáltatással.

 

És mégis!

Bár nem bizonyít semmit, a rendeletalkotó mintegy „elfelejtette” törölni ezt a jogszabályt. A mai napon ( 2023.01.20.) hatályos állapot:
49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről (kivonat, kiemelések tőlem)

„37. § (1) A taxaméter adómemóriáját ki kell íratni

  1. a) adómemória csere esetén,
  2. b) a bevétellel való egyeztetés érdekében, az adóévet követő második hónap utolsó napjáig,
  3. c) az állami adóhatóság e rendelet szerint vagy adóellenőrzés során eljáró alkalmazottjának felhívására.

(2) Az adómemória kiíratást a taxaméternaplóba be kell jegyezni.

(3) A taxaméter adómemóriájának kiírását az üzemeltető maga is elvégezheti vagy azzal szervizt, illetve más, szerviznek vagy műszerésznek nem minősülő személyt is megbízhat. Amennyiben az adómemória kiírást nem szerviz végzi, az üzemeltető köteles a kiírást bejegyezni a taxaméternaplóba, és arról a 26. § (1) bekezdésének megfelelő alkalmazásával adatot szolgáltatni az állami adóhatóságnak.”

————————————————————————————————————————

Azt már csak érdekességképpen teszem hozzá, hogy ugyanezen rendeletben a nyugtára vonatkozó tételt sem törölték:

 

„1. § (1) A taxiszolgáltatást nyújtó adóalanyok az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 166. § (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése hiányában nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag taxaméterrel tehetnek eleget.”

 

Az itt hivatkozott áfa-törvény passzusa pedig a következőképpen szól:

 

„(2) Nyugta helyett az adóalany számla kibocsátásáról is gondoskodhat. Ebben az esetben mentesül a külön jogszabályban előírt gépi kiállítású nyugtakibocsátási kötelezettség alól [178. § (1) bekezdése].”

 

És amikor már azt hisszük, hogy mégis csak megfelelő a taxaméter nyugtája akkor szembesülünk az áfa-törvény itt jelzett visszautalásával:

 

„178. § (1) Külön jogszabály a számla és a nyugta kiállításának módjára, ideértve a nyugta-kibocsátási kötelezettség kötelező gépi kiállítással történő megvalósítását is, valamint a számla és a nyugta adóigazgatási azonosítására egyéb rendelkezéseket is megállapíthat.”

 

Na most ez a külön jogszabály vélhetőleg a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet, amely 1. számú mellékletének (nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel eleget tenni kötelezettek köre) 5. pontjában bizony ott szerepel a taxis személyszállítás.

 

Na most már egészen megzavarodtam: lehet nyugtát adni taxiórával?

Lehet.

Vagy számlát kell adni.

Nem lehet, mert pénztárgéppel kell.

Vagy számlát kell adni.

Egyszerű, nem…?

-oli-