Kell, vagy nem?

Időnként felmerül a kérdés, hogy az egyéni vállalkozóknak, ezen belül a katás egyéni vállalkozónak szükséges-e külön vállalkozói folyószámlát nyitnia, vagy használható a lakossági folyószámla, továbbá hogy szükséges-e ezeket a számlakivonatokat megőrizni?

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény  határozza meg azon személyek, illetve szervezetek körét, amelyek pénzforgalmi számla nyitására kötelezettek. E szerint a belföldi jogi személyek és ezeken túl az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek kell pénzforgalmi számlát nyitniuk.

Az egyéni vállalkozók nem jogi személyek, továbbá áfafizetésre sem kötelezettek, legalábbis amíg alanyi áfamentes státuszukat megtartják ( jelenleg 12 millió Ft/év bevételig), ezért vállalkozói bankszámlanyitásra nem kötelezettek.
Számlázás esetén használható a lakossági folyószámla is. Mindazonáltal célszerű, hogy az egyéni vállalkozó külön számlát használjon a vállalkozói bevételek és kifizetések nyilvántartására.

A katatörvény szó szerint nem írja elő, hogy a bankszámlakivonatot mellékelni kellene a bevételi nyilvántartáshoz vagy meg kellene őrizni. Ugyanakkor alapvetően javasolt, hogy a vállalkozás csatolja adminisztrációjához a pénzforgalmat igazoló bankkivonatot is, mert az adózás rendjéről szóló törvény a nyilvántartás vezetésével kapcsolatban előírja, hogy annak egyrészt alkalmasnak kell lennie az adó és az adóalap megállapítására, másrészt a jogszabályban előírt bizonylatokon kell alapulnia.
Végül pedig a nyilvántartásnak olyannak kell lennie, hogy esetleges ellenőrzés során abban könnyedén nyomon követhetőek legyenek a vállalkozás pénzmozgásai.
A fenti feltételeknek akkor felel meg leginkább a vállalkozó, ha a bevétel megszerzésének alapjául szolgáló bankkivonat könnyen visszakereshető. Ennek megfelelően a bankkivonatok elévülési időn belüli megőrzése is a vállalkozóra háruló feladat.

-oli-