Méltányossági emelés és egyszeri segély

 

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben elsősorban a biztosítási elv érvényesül. Ez azt jelenti, hogy a saját jogú nyugdíjra való jogosultságot biztosítási előzménnyel (szolgálati idő és járulékfizetés) lehet szerezni, és az ellátás összege arányban áll ezekkel Az ellátások összegének megállapításakor nem érvényesülnek szociális rászorultsági szempontok.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 66. §-a azonban, különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén lehetőséget nyújt a korábban megállapított nyugellátás kivételes emelésére, továbbá egyszeri segély engedélyezésére.

Méltányossági nyugdíjemelés kizárólag azon személyek részére engedélyezhető, akik nyugellátásban részesülnek – saját jogú öregségi nyugdíjas, özvegyi nyugdíjas, árvaellátásban részesülő személy – és a folyósított nyugellátás, valamint az esetlegesen folyósított egyéb rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a 90 ezer forintot. Kivételes nyugdíjemelés legfeljebb 3 évente engedélyezhető.

A vonatkozó jogszabály egyértelműen meghatározza, hogy kizárólag a nyugdíjkorhatárt betöltött öregségi nyugdíjas esetében lehet megállapítani méltányossági nyugdíjemelést, a nők kedvezményes nyugdíjában részesülő („nők 40”) személy részére, függetlenül azon ténytől, hogy saját jogú öregségi nyugdíjasnak minősül, méltányossági nyugdíjemelés nem engedélyezhető.

Egyszeri segélyben az a nyugellátásban részesülő – ez esetben ideértve a nők kedvezményes nyugdíját is – személy részesülhet, akinek a havi jövedelme nem haladja meg a 80 ezer forintot, ha közeli hozzátartozójával él, illetve a 90 ezer forintot, ha egyedül él. Egyszeri segély évente legfeljebb egyszer engedélyezhető.

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezésére és egyszeri segély engedélyezésére kizárólag az érintett személy ez irányú kérelmére kerülhet sor.

A kérelmeket a Magyar Államkincstár honlapján, valamint a kormányzati portálon közzétett nyomtatványon személyesen, vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani. A kérelemben meg kell jelölni a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét.

Az érintetteknek érdemes még az idén lépni a méltányossági nyugdíjemelés ügyében, hogy a 2022-es nyugdíjkorrekció már a magasabb összegre történjen. Az elbírálási idő a tapasztalatok szerint 30-60 nap.

-oli-