Jókora tévedésben van, aki azt hiszi, hogy a legforróbb hónapokban a hivatali gépezet is lelassult. Talán sok munkatárs nyaralni ment, de az adminisztráció működik. Van, aki ennek örül, mert vállalkozásával kapcsolatos ügyeit tudja intézni, és van, aki éppen ezekben a hetekben a taxiengedélyéért küzd…

 

Pest megyei székhelyű kollégánk a közlekedési hatóságtól Végzést kapott. Taxi vállalkozói engedélyével kapcsolatban a „pénzügyi teljesítőképesség” hiányára hívták fel a figyelmét. De vajon mi az a pénzügyi teljesítőképesség?

A taxiszolgáltatást szabályozó 176/2015 kormányrandelet erről a következőképpen ír:

„8. § (1) A pénzügyi teljesítőképesség abban az esetben megfelelő, ha a vállalkozás

  1. a) az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozásmentes adózónak minősül, és
  2. aa) ezt harminc napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy
  3. ab) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, valamint
  4. b) rendelkezik a (2) bekezdésben meghatározott mértékű vagyoni biztosítékkal.

(2) A vagyoni biztosíték mértéke a vállalkozás tevékenységi engedélyében szereplő, személytaxi-szolgáltatást, illetve személygépkocsis személyszállító szolgáltatást végző, minden egyes személygépkocsi után az azzal szállítható utasonként ötvenezer forint összegű,

  1. a) elkülönített számlán kezelt vagyoni biztosíték, vagy
  2. b) biztosító által nyújtott felelősségbiztosítás.

(3) A vagyoni biztosíték, legfeljebb harminc napos visszapótlási kötelezettség mellett és kizárólag a közlekedési hatóság jóváhagyásával, a vállalkozás által a személyszállító szolgáltatással összefüggésben az utasoknak, vagy a diszpécserszolgálatnak okozott – és más módon nem fedezett – károkból eredő jogos kártérítési igények kielégítésére használható fel.

(4) Ha a vállalkozás által működtetett személygépkocsik számában

  1. a) csökkenés következik be, akkor a (2) bekezdésben meghatározott biztosíték mértékét tizenöt napon belül arányosan csökkenteni lehet,
  2. b) növekedés következik be, akkor a biztosítékot azzal arányosan tizenöt napon belül fel kell emelni.”

 Igen, az utasbiztosításról van szó. Ez a feltétel eddig eléggé háttérbe szorult: a vállalkozó megkötötte, amikor be kellett mutatni, aztán évelig hanyagolta a díjfizetést. A biztosító pedig díjnemfizetés miatt megszüntette a szerződést, és erről nem mindig értesítette az ügyfelét.

Esetünkben az történt, hogy a közlekedési hatóság az illetékes biztosítótól tudta meg (!), hogy az adott vállalkozó biztosítása hónapokkal ezelőtt megszűnt. Az említett végzésben felszólította a taxi vállalkozót, hogy igazolja a „pénzügyi teljesítőképességét”. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a személytaxi szolgáltatásra jogosító Tevékenységi Engedély visszavonásra kerül.

Vegyük észre, hogy a hatóságok nyilvántartása egyre jobb, beleértve az adóhatóságot és a közlekedési hatóságot is. Ma már nem tartozhatunk adóval és járulékkal évekig, nem sumákolhatunk el mindenféle engedélyeket, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a felhívásokat. A fenti esetben évi néhány ezer forint be nem fizetése a taxis kolléga vállalkozói engedélyébe került.

– oli –