A fizetési kedvezmények elbíráláskor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) figyelembe veszi a koronavírus-járvány által okozott gazdasági nehézségeket. Az alábbi kedvezményeket kérvényezhetik az adózók:

fizetési halasztás,
részletekben történő megfizetés,
mérséklés illetve elengedés.

A fizetési kedvezmény iránti kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett egyéni vállalkozók a FAM01 űrlapon terjeszthetik elő.

A fizetési kedvezményre irányuló kérelem alapján folytatott eljárás illetékmentes.

A természetes személyek automatikus fizetési könnyítésének felső határa 1 millió forintra emelkedett (eddig 500 ezer forint volt). A megbízható adózók automatikus fizetési könnyítésének felső határa 3 millió forint. Az automatikus fizetési könnyítés indoklás nélkül kérhető, maximum 12 havi részletfizetéssel.

A fizetési kötelezettség részletekben történő megfizetése mellett mérséklésre vagy elengedése vonatkozó kérelem is beadható. Ez már nem automatikus, egy 9 oldalas, részletes adatlapot kell hozzá kitölteni. A mérséklés engedélyezésének feltétele, a megélhetés súlyos veszélyeztetettsége, egyéni vállalkozók esetében a gazdálkodási tevékenység valószínűsíthető ellehetetlenülése. A könnyítés csak tényleges, lejárt esedékességű, ki nem egyenlített tartozásra engedélyezhető. Alkalmazottakat foglalkoztató vállalkozók jó ha tudják, hogy nincs lehetőség a munkavállalóktól levont adó- és járuléktartozás mérséklésére vagy elengedésére.

A fizetési könnyítés részletfizetés, fizetési halasztás, esetleg mérséklés engedélyezésének törvényi feltétele a fizetési nehézség átmeneti fennállása. A koronavírus-járvány által okozott fizetési nehézség az adózóknak fel nem róható, objektív körülmény. Taxisok esetén ez a fuvarszámok drasztikus visszaesésében mutatkozik meg. Ennek figyelembe vételével a NAV a fizetési halasztást, a részletfizetést vagy ezek kombinációját kérelemre pótlékmentesen is engedélyezheti. Részletfizetés legfeljebb 24 hónapra, illetve indokolt esetben – ritkán – 36 hónapra kérhető.

Ha az adózók a koronavírus-járvány okozta nehézségeik miatt nem tudnak eleget tenni a már elfogadott, folyamatban lévő fizetési könnyítésük teljesítésének, akkor ezen indokkal kérhetik a tartozás újabb átütemezését.

– oli –