Sok átalányadózó vállalkozó meglepődve tapasztalta, hogy befizetett járulékai már harmadik hónapja túlfizetésként szerepelnek az adószámlán. Nincs ezzel baj, az adatszolgáltatási kötelezettség idei változása okozza ezt az „anomáliát”.

 

Ettől az évtől a járulékbevallások havi kötelezettsége negyedévesre változott. A negyedévet követő hónap 12.-ig kell beküldeni az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatást. Itt közbevetőleg megjegyzem, hogy nyugdíj melletti vállalkozókra és katásokra ez a kötelezettség nem vonatkozik.

További újdonság, hogy a járulékköteles jövedelmet göngyölítéses eljárással kell számolni. Mit jelent ez a gyakorlatban?

Eddig, ha egy főállású átalányadózó vállalkozó bevétele egy adott hónapban túllépte azt az összeget, amely a minimálbéres jövedelmet jelentette (2022-ben a havi egymillió forintot), annak járulékait a tényleges jövedelem után kellett fizetnie. Ugyanakkor a következő hónapban, ha nem is érte el a minimálbért, mégis a szerint kellett fizetni. Extrém esetben akár nulla forint bevétel után is.

2023-tól a számolási módszer megváltozik, a negyedéven belül figyelembe lehet venni a minimálbért el nem érő jövedelmet egy magasabb jövedelmet jelentő hónap ellenében. A bevételt, ezáltal a jövedelmeket tehát göngyölíteni kell.

Nem egyszerű a művelet, úgy hogy ne is ássuk bele magunkat, bízzuk ezt a könyvelőre. A vállalkozónak mindössze az a feladata, hogy a könyvelőnek adatot szolgáltasson, mégpedig a következők szerint:

  • Amennyiben a bevétel egyik hónapban sem érte el a minimálbért jelentő összeget (2023-ban a 1.160.000 forintot), akkor nincs teendő, a bevallás mind három hónapra a minimálbér szerint kerül beküldésre
  • Ha a bevétel valamelyik, vagy akár mindhárom hónapban meghaladja ezt az összeget, ezt a könyvelővel közölni kell, mert a bevallást ennek a tényleges összegnek az alapján kell beküldeni
  • Ha viszont valamely hónapban a minimálbér alatti összeget kell számításba venni, például táppénzes állomány miatt, a könyvelőnek erről is tudnia kell.

A havi helyett negyedéves járulékbevallást a 2358-as bevallási nyomtatványon kell teljesíteni. Fentiek miatt a főállású átalányadózó vállalkozónak már célszerű naprakész adatokkal rendelkeznie a szabályos és pontos adatszolgáltatás érdekében.

Eleinte biztosan sok lesz a hibás bevallás, a javításra, önellenőrzésre szintén a 2358-as számú nyomtatvány szolgál.

-oli-