Előbb-utóbb minden bizonnyal, de most napjainkról beszélünk. A 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet értelmében a vállalkozások, vállalkozók augusztus 1-től már piaci árat kötelesek fizetni a villanyáramért. A taxis vállalkozó székhelye jellemzően a saját lakása, háza. Most akkor otthon is drágább lesz az energia?

 

Szerencsére nem!

A rendelet kivételt tesz a mikrovállalkozók tekintetében. A KKV törvény (2004 évi XXXIV tv.) besorolása szerint mikrovállalkozónak minősül az a vállalkozás, ahol a létszám nem haladja meg a 10 főt, és az éves árbevétel a 2 millió eurót (mai árfolyamon kb. 800 millió forint). A mikrovállalkozások továbbra is egyetemes szolgáltatásra jogosultak (ez a kifejezés jelenti a „rezsicsökkentett” árat):

“A Vet. 50. § (3) bekezdésétől eltérően, 2022. augusztus 1-jétől egyetemes szolgáltatásra

  1. a) lakossági fogyasztó,
  2. b) a  kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004.  évi XXXIV.  törvény (a továbbiakban: 2004.  évi XXXIV.  törvény) 3.  § (3)  bekezdése szerinti mikrovállalkozásnak (a továbbiakban: mikrovállalkozás) minősülő, kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3*63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználó jogosult, azzal, hogy a b) pont szerinti felhasználó az egyetemes szolgáltatótól 4606 kWh/év/összes felhasználási hely fogyasztásig a  villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott áron, a  felett a  Vet. 141.  § (7) bekezdésétől és 145.  § (3) és (4)  bekezdésétől eltérően versenypiaci áron vételez villamos energiát. “

 A taxis egyéni vállalkozóknak székhelyükön tehát nem kell magasabb árat fizetniük a továbbiakban sem, ha beleférnek a fentebb jelzett fogyasztási paraméterekbe (bár a 4606kWh/év elég szűkösnek tűnik…)

Mindenki másnak azonban nyilatkozattételi kötelezettsége van, beleértve a 10 főnél több taxis alkalmazottat foglalkoztató vállalkozásokat:

 

“5) Aki nem jogosult az  (1) és (4)  bekezdés alapján egyetemes szolgáltatásra vagy a  (3)  bekezdés szerint az  egyetemes szolgáltatásra vonatkozó árképzési szabályoknak megfelelő áron az  egyetemes szolgáltatóval villamosenergiavásárlási szerződést kötni, köteles az  egyetemes szolgáltatója részére 2022. július 1-jéig az  érintett felhasználási hely megjelölésével erről nyilatkozni, amennyiben e  rendelet hatálybalépésének napján egyetemes szolgáltatás keretében vagy egyetemes szolgáltatásra vonatkozó árképzési szabályoknak megfelelő áron vételez villamos energiát”.

Csodák nincsenek, tehát előbb-utóbb nyilván közelíteni kell majd a piaci árakhoz az energiahordozók tekintetében is, de ez a taxisoknak nem az otthoni villanyszámlában fog fájni leginkább, hanem a benzinkútnál…

-oli-