Ma legalább a tizedik telefonhívást kaptam abban az ügyben, hogy most akkor ugye nem kell katát fizetni márciusban. A legtöbben arra hivatkoztak, hogy bemondta a tévé, olvasták „valahol”, beszélték a csatornán, hogy nem kell fizetni.

Lehet, hogy kissé szerencsétlen volt a megfogalmazás, ami a híradásokban a mentességekről szólt, de a szomorú valóság az, hogy a taxisoknak továbbra is KELL fizetniük a katát.

 Lássuk, mit ír a Magyar Közlöny (A Kormány 105/2021. (III. 5.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról):

3. § Az R. a következő 4/A. §-sal egészül ki: „4/A.  § A  Katv. szerinti kisadózó vállalkozás, amely az  5.  § (1)  bekezdése szerinti tevékenységet folytat (a továbbiakban: mentesített tevékenységet folytató), 2021. március hónapra tekintettel mentesül a kisadózó után a Katv. szerinti tételes adó megfizetése alól. Az e bekezdés szerinti adófizetési kötelezettség alóli mentesülés nem befolyásolja a  társadalombiztosítási és munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságot és az  ellátások összegét, és nem csökkenti a Katv. 8. § (6) bekezdése szerinti értékhatárt. E rendelkezést az a Katv. hatálya alá tartozó mentesített tevékenységet folytató kisadózó vállalkozás alkalmazhatja, amely e  tevékenysége tekintetében 2021. február hónapjában már a Katv. hatálya alá tartozott.”

 Itt következik egy hosszú felsorolás a kedvezményezett tevékenységekről. Nem szeretném az olvasó idejét rabolni vele, ezért nem idézem be, de igazán nagyon alaposan átolvastam, és a taxitevékenység NINCS benne.

 

– oli –