A 22HIPAK nyomtatvány kitöltése lépésről lépésre

 

 

A helyi iparűzési adó bevallására szolgáló nyomtatvány a NAV ÁNyK (Általános Nyomtatvány Kitöltő) felületen érhető el, száma 22HIPAK. Korábbi cikkeinkben már utaltunk rá, hogy ez egy ún. „kötegelt” nyomtatvány, melynek kitöltése az eddigiektől alapjaiban tér el. A főváros készített két oktatóvideót is (ssl.budapest.hu), ezek azonban éppen azokat a részeket nem érintik, amelyek számunkra fontosak és szükségesek (de azért érdemes megnézni…).

 

Ebben a második részben azt a helyzetet elemezzük, amikor az átalányadózó vállalkozó működési területe és székhelye eltérő településen található, továbbá az egyszerűsített sávos adózást választja 2023-ra (előző írásainkban már volt róla szó, hogy mi ez és mikor érdemes választani), valamint a 2022-es év tekintetében az átalányadózásra vonatkozó kedvezményes számítást alkalmazza (ami 2023-tól megszűnt).

A nyomtatvány kitöltésekor ügyelnünk kell arra, hogy betartsuk a sorrendet, mert az egyes kitöltendő pontok csak így válnak aktívvá.

 

Megnyitáskor a 22HIPAK_A lappal találkozunk először, a címe: BEVALLÁS. Töltsük ki az azonosító adatokat, a bevallási időszakot és a dátumot. A dátumnál figyeljünk, hogy a végző időpontnál az űrlap a bevallási év utolsó két számjegyét is kéri. Azok a vállalkozók, akik 2022-ben tértek át katáról átalányadózásra, és a katában a „tételes kata”, vagyis a fix 50 ezer forint fizetését választották, csak az áttérést követő időszakot (jellemzően szeptember 1-től december 31-ig) tüntessék fel, és értelemszerűen ezen időszak bevételét vegyék számításba a kitöltés során. (Amennyiben a 4 havi bevétel 4 millió forintál magasabb, újabb prolémával szembesülünk, de ezt egy későbbi írásban elemezzük.)

 

Ezután kattintsunk a NY-01 fülre, a nyilatkozat kitöltéséhez. Felülről lefelé haladjunk, csak így válnak aktívvá a szükséges mezők. Jelöljük be a 4. pontot, ami szerint mikrovállalkozók vagyunk. Utána ugorjunk a 9. pontra, itt nyilatkozunk arról, hogy milyen adózási formát választunk. Mivel ettől az évtől a kedvezményes átalányadós számítás megszűnt, érdemes az egyszerűsített adóalap-megállapítást választani, ez független a bevételtől (12 milliós árbevételig), mértéke településenként fix 50 ezer forint évente. Azok a vállalkozók tehát, akiknek székhelye és működési területe eltér, ezt az 50 ezer forintot mindkét helyre kötelesek fizetni. Itt azért megjegyzem, hogy aki biztosan nem tervez több bevételt 2023-ra mint 4-5 millió forintot, az választhatja a bevételarányos számítást is, ami 5 milliónál éri el a 100 ezer forint fizetendő iparűzési adót.

Következik a 22. sor, ahol a 2022-es évre vonatkozó adózási lehetőségek közül választhatunk, átalányadózóknak értelemszerűen az átalányadós számítást érdemes bejelölni (ismétlem: ez évben utoljára áll ez a lehetőség).

Tovább haladva a lap alján a 81. pontban jelöljük, hogy hány önkormányzatot érint a bevallás. Itt azt az esetet vizsgáljuk, amikor a vállalkozó Budapesten végzi a tevékenységét, székhelye azonban valamely Pest-megyei településen van, tehát a 2-es számot kell választani

 

Újabb lapra ugrunk, mégpedig az „EGY” jelű fülre (ez csak akkor aktív, ha az átalányadós számítást már bejelöltük – ezért fontos a sorrend). Kitöltjük az 1. sorban a személyi jövedelemadó bevallásunk alapján átalányban megállapított jövedelmet (hatmilliós árbevétel alatt ez nulla lesz), a 2. sorban pedig az éves árbevételt. A 3. sorban az adóalapot a nyomtatvány automatikusan számítja.

Amennyiben több önkormányzatot érint a bevallás – jelenleg ezt az esetet elemezzük – akkor kattintsunk a 04-01 fülre. Ennek A) blokkjában jelöljük ki az önkormányzatok közötti megosztás módszerét. Ne bonyolítsuk a szükségesnél jobban az életünket, válasszuk tehát az 1-es pontot. Ebben az esetben ki kell töltenünk a C) blokk 21. pontját is, amely az előző évi adóalapunkat firtatja (biztosan van értelme ennek a kérdésnek is, én nem jöttem rá miért kell…). Ezt az adatot az előző évi (2021-es) iparűzési adó bevallásból tudhatjuk meg.

 

Ha kitöltöttük a 04-01-es lapot, aktívvá válik a mellette lévő 04-02-es lap. Rákattintva megjelenik az adóalap megosztásáról szóló nyomtatvány, itt a 1.-es sorba be kell írni a személyi jellegű ráfordítást. Átalányadózás esetén a jogszabály szerint ide egységesen 500 ezer forintot lehet beírni (ha a tényleges bevételünk ennél kevesebb volt, akkor egy alacsonyabb kerek számot). Itt tulajdonképpen nem is az összeg számít, hanem majd ennek alapján állapítjuk meg a két önkormányzat közötti megosztási arányt.

 

Ez után következik a kötegelt nyomtatvány nagy varázslata, a főlap mellett egymás után két önkormányzati lapot kell nyitnunk. A nyomtatvány bal felső sarkában a 22HIPAKA felirat melletti kis nyilacskát lenyitjuk, és a 22HIPAKM feliratot választjuk. Látszólag nem történik semmi, ezért a mellette lévő új lap ikonra kattintunk. Megjelenik az első önkormányzatra vonatkozó részletezés.

 

Kitöltjük az önkormányzat nevét (pl. Budapest), ekkor még nem látjuk az önkormányzat területére vonatkozó adóalapot. Ehhez először az OSZT fülre kell kattintanunk, ahol a már beírt személyi jellegű ráfordításból (500 ezer forint) meg kell állapítanunk, hogy mennyi jut az illető önkormányzat, esetünkben Budapest területére, Bár az arány a vállalkozó döntése szerint szabadon választható, a gyakorlatban 90 százalékot vélelmezünk a működési területre, és 10 százalékot a székhelyre. A főoldalon feljegyzett 500 ezer forint 90%-a 450 ezer forint, írjuk be ezt.

 

Visszakattintva a KÖT fülre látjuk, hogy már ki is töltődött az önkormányzat illetékességi területére jutó adóalap (ha nem, futtassuk a menüsorban a számított mezők újraszámítása jelet). Mivel a fővárosban az 1.5 millió alatti összegre adókedvezmény van, jelezzük ezt a 3. sorban, vagyis írjuk át oda a 2. sorban lévő számot (ha az adóalap egyébként is nulla, csak az E blokkban jelennek meg a számok). A fizetendő adó máris nulla forintra változik. (A személyi jövedelemadóban jelenleg érvényes adókedvezmény alapján még 12 milliós árbevétel mellett is iparűzési adó-mentes az átalányadózós taxis vállalkozó – úgy tűnik sajnos utoljára…)

 

Amennyiben az egyszerűsített adóalap megállapítást választottuk, ugorjunk az előleg (EL) fülre, és a 2023.05.31-i dátumhoz írjuk be az 50.000 forintot.

 

Itt az ideje, hogy a másik – székhelyünk szerinti – önkormányzatra vonatkozó adatokat is kitöltsük. A bal felső részen található 22HIPAKM jel melletti üres lap ikonra kattintva megjelenik egy új adatlap. Írjuk be a székhely szerinti önkormányzat nevét, majd kattintsunk az OSZT fülre. Itt megadhatjuk az illető önkormányzatra eső személyi ráfordítás összegét. Amennyiben 500 ezer forintból indultunk ki, és a fővárosra 450 ezer forintot érvényesítettünk, akkor itt értelemszerűen csak a maradékot, vagyis 50 ezer forintot írhatunk be. Visszakattintva a KÖT fülre látjuk, hogy kitöltődött a megosztás szerinti adóalap és az ennek alapján fizetendő adó. Ha a jelzett önkormányzatban szintén van adómentes határ, járjunk el a Budapestnél alkalmazottak szerint, vagyis a 2-es sorban lévő összeget írjuk át a 3-as sorba. (például Budaörsön és Érden 2,5 millió forint az adómentes határ)

Ennél a második lapnál is töltsük ki az adóelőleget az EL lapnál, írjuk be a május 31-i dátumhoz az 50.000 forintot

 

Ezzel be is fejeződött a nyomtatvány kitöltése. Nem volt bonyolult ugye? (de!) Az ellenőrzést érdemes a jobb felső részen lévő zöld pipával indítani, mert ez a kötegelt nyomtatvány minden lapját átvizsgálja. Ha jól dolgoztunk, csak egy-két figyelmeztetést (nem hibát!) fogunk kapni, ami tulajdonképpen egy tájékoztatás arról hogy ki választhatja az egyszerűsített adóalap-megállapítást, meg hogy ki minősül mikrovállalkozónak Taxis egyéni vállalkozók egyértelműen e körbe tartoznak.

Ne feledjük a küldésre megjelölést és a beküldést is!

-oli-