Kell könyvelést vezetnem?

 

A kisadózó egyéni vállalkozó bevételi nyilvántartást vezet, amelyben időrendben, folyamatosan, ellenőrizhető módon köteles nyilvántartani és rögzíteni minden olyan adatot, ami az adókötelezettsége teljesítéséhez és a teljesítés ellenőrzéséhez szükséges.

A bevételi nyilvántartás vezetésével összefüggő kötelezettséget teljesítettnek kell tekinteni, ha a kisadózó egyéni vállalkozó az általa kiállított nyugtákat, számlákat teljeskörűen megőrzi és ezen dokumentumokból a bevétel megszerzésének időpontja hitelesen megállapítható.

A bizonylatot, a nyilvántartást a kiállítás adóévét követő 5. naptári év végéig kell megőrizni. E kötelezettség a bizonylat rontott példányára is vonatkozik.

 

Kinek kell számlát adnom?

Elsősorban természetesen annak, aki számlát kér. Ha az utas belföldi adószámmal rendelkezik (közület, vállalkozás, egyéni vállalkozó, intézmény, stb.), az adószámát fel kell tüntetni a számlán.

Közkeletű tévedés, hogy magánszemélynek nem kell számlát adni, ez hibás információ.

Amennyiben a taxi utasa magánszemélyként kér számlát, azt teljesíteni kell, és a számla feltöltésekor csak a számlaszámot, a dátumot és az összeget kell megadni. Gépi számlázás esetén a program általában ezt már „tudja”.

Amennyiben az utas nem kér számlát, a taxis vállalkozó nyugta kibocsátására kötelezett, mely kötelezettségének csak pénztárgép használatával tehet eleget. Ugyanakkor nyugta helyett döntése szerint számla kibocsátásáról is gondoskodhat. Ebben az esetben mentesül a külön jogszabályban előírt gépi kiállítású (vagyis pénztárgéppel történő) nyugtakibocsátási kötelezettség alól.

 

Továbbra is fel kell tüntetni a számlán hogy „kisadózó”?

Nem. Az új kata-törvény már nem tartalmaz ilyen előírást, így az „új kata” alanya az általa teljesített szolgáltatásnyújtásról kibocsátott nyugtán vagy számlán nem köteles feltüntetni azt, hogy „Kisadózó”.

 

Mikor kell bevallást beadni?

A 2022-es év az átlagostól eltérő volt a kata bevallás tekintetében, ugyanis augusztus 31-ig a „régi kata”, szeptember 1-től pedig az „új kata” szabályai érvényesültek. A régi katáról 2022 október 2-i határidővel kellett nyilatkozatot tenni, az új kata bevallási határideje pedig 2023 február 20.-a volt (aki elmulasztotta, sürgősen pótolja!).

 

Ha évközben megszüntetem a vállalkozásomat, mikor kell kata bevallást benyújtanom?

Ha az adóalanyiság év közben szűnik meg, akkor a bevételi nyilatkozatot, bevallást a megszűnést követő 30 napon belül kell megtenni. Ugyanez a szabály vonatkozik arra is, ha a vállalkozó áttér a katáról más adózási formára.

 

A taxizás mellett egyéb tevékenységet (pl. autómentés) is végzek. Adhatok erről számlát?

Az új kata törvény tételesen csak a taxis tevékenység esetén engedélyezi katásként a közületnek, cégnek, stb. való számlázást. Minden egyéb tevékenységről történő számlakiállítás – ha adóalanynak történik – a katás státusz azonnali megszűnését vonja maga után.

 

Fizethetek magasabb havi katát?

Nem. Az új kata törvény már nem teszi lehetővé magasabb havi összeg fizetését. Ha a vállalkozó a nyugdíjalapját szeretné növelni, más lehetőségek felé kell fordulnia (önkéntes nyugdíjpénztár, stb.). Bizonyos nyugdíjcélú megtakarítások adókedvezménnyel járnak, ezek azonban a katából nem érvényesíthetők.

 

Ha kiléptem a katából, mikor léphetek vissza?

A vonatkozó törvény szerint a kilépés éve, plusz egy teljes adóév eltelte után lehet újra kata szerinti adózást választani.

 

-oli-