Jogos a bírság?

 

 

Kollégánk -nevezzük Pistának -, taxis egyéni vállalkozó, székhelye egy vidéki városban van. Iparűzési adó bevallását, melynek határideje május 31-e volt, néhány nap késéssel, június elején nyújtotta be. Az önkormányzati adóhatóság ezért mulasztási bírsággal sújtotta.

Pista meglepődött ezen, hiszen nem egy esetben megtörtént már, hogy bevallását csak külön felszólításra küldte be (nem kenyere a pontosság…). Ugyanis, eddig az ilyen esetekben mindig előbb felszólítás érkezett, 15 napos határidő kitűzésével. Ha ennek nyomán rendezte kötelezettségét, nem bírságolták meg. Volt ugyan, hogy ezt a határidőt is elmulasztotta, de akkor szó nélkül kifizette a büntetést.

Most azonban semmi felszólítás nem érkezett, csak rögtön a bírság. Az önkormányzat az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 220-as paragrafusára hivatkozott. A következő, 221-es paragrafust azonban „elfelejtette” figyelembe venni

„Az (1) bekezdés szerinti adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság a természetes személy adózót ötvenezer forint, a nem természetes személy adózót százezer forint mulasztási bírsággal sújtja és – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – tizenöt napos határidő tűzésével ismételten felhívja az adókötelezettség jogszerű teljesítésére. A kötelezettség határidőben történő teljesítése esetén az e bekezdés alapján kiszabott bírság mérsékelhető vagy elengedhető”

A bírság lehetősége tehát fennáll, de az mérsékelhető, vagy elengedhető. Eddigi tapasztalataim szerint az ilyen esetek 99 százalékában sem a nemzeti- sem az önkormányzati adóhatóság nem élt a büntetéssel. A 2020-as évre egyenesen határidő módosítást fogadtak el, és az iparűzési adót csak szeptemberben kellett bevallani. Azt is sokan lekésték, mégsem kaptak büntetést. Legjobb azonban, ha nem számítunk erre, és bevallásainkat határidőben beküldjük…

– oli –