Közlekedési törvénycsomagot nyújtott be a kormány, 13 törvényt módosítanak vele

 

Kedden benyújtotta a kormány az Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló előterjesztését (a törvényjavaslat szövege pdf-ben itt olvasható), amely tizenhárom különféle törvény egyes passzusait módosítaná. A tervezett változtatások között kisebb, technikai jellegű szabályváltoztatások mellett érdemi újdonságok is vannak.

A Lázár János építési és közlekedési miniszter által jegyzett jogszabálytervezet sok egyéb mellett az alábbi változtatásokat jelentheti, ha a parlament elfogadja majd a törvényt:

 • pontosítják az egyes közúti közlekedési szabályszegések helyszíni eljárásra vonatkozó szabályait;
 • a „szabályszegést helyszínen elismerő személlyel szemben közigazgatási bírságként helyszíni bírság kerül kiszabásra” a törvénytervezet szerint;
 • a behajtási tilalomra, a korlátozott övezetre (zóna), a kötelező haladási irányra vonatkozó egyes szabályszegéseknél a gépjárművezető távollétében kiszabható közigazgatási bírságot a javaslat megszünteti;
 • módosítják a közterület-felügyeletről szóló törvényt;
 • módosítanak a tranzitfuvarozás szabályain, ennek értelmében „a tranzit áru- és személyszállítási műveletet és a kétoldalú áru- és személyszállítási műveletet,
  valamint az ezekhez kapcsolódó üresjáratot végrehajtó járművezető nem tekinthető kiküldött munkavállalónak”;
 • a közlekedési elektronikus azonosítóról szóló szabályokkal összhangba hozzák a személyi adatokról és lakcímnyilvántartásáról szóló törvényt;
 • megteremtik „a vasúti pályahálózathoz kapcsolódóan az intermodális csomópontok üzemeltetésének jogi kereteit”;
 • változtatnak a taxiszolgáltatók adatkezelési kötelezettségeinek szabályozásán;
 • úgy módosítják a hulladéktörvényt, hogy a vasúti és közúti bontásból kikerülő
  anyagokat közvetlenül vissza lehessen forgatni az építőiparba, ha azok nem minősülnek veszélyes hulladéknak;

emellett több jogszabályt módosítana a törvényjavaslat uniós jogharmonizációs szempontok alapján.

————————————————————————————————————————

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. §-a a következő (11) és (12) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat a személyszállító szolgáltatást 24 igénybe vevők jogainak védelme, valamint a személytaxi-szolgáltatási és a diszpécserszolgáltatási tevékenység jogszerű végzésének utólagos ellenőrizhetősége céljából a megrendelések tekintetében – függetlenül a megrendelés formájától – rögzíti

a) a személyszállító szolgáltatást megrendelés alapján igénybe vevő személy nevét (az e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban: utas),

b) a rendelés felvételének időpontját,

c) az utas felvételének helyét,

d) a személytaxi-szolgáltatás célállomását,

e) a személytaxi-szolgáltatás teljesítésének kezdő és befejező időpontját,

f) a személytaxi-szolgáltatást teljesítő járművezető nevét,

g) a személytaxi-szolgáltatást teljesítő jármű rendszámát,

h) a személytaxi-szolgáltatást teljesítő járművet üzemben tartó vállalkozás nevét, székhelyét, valamint

i) a személytaxi-szolgáltatásért felszámolt viteldíj összegét.

(12) A személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat a (11) bekezdés szerinti adatokat a megrendelést követő három hónapig megőrzi, valamint azt a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló kormányrendeletben meghatározott, ellenőrzésre jogosult hatóság felhívására rendelkezésére bocsátja.”

 

————————————————————————————————————————-

A törvénytervezet mindezek túl jelentősen megemelné a légiközlekedési hatósági eljárások díjait is: a javaslat 1. számú melléklete szerint például a „Légitársasági pilóta, kereskedelmi pilóta és többfős személyzet pilóta szakszolgálati engedélyekhez és kapcsolódó tanúsítványokhoz és jogosításokhoz képzéseket nyújtó, jóváhagyott képző szervezet (ATO) éves felügyelete” díjszabása a mostani 120 000 forintról 2 000 000 forintra emelkedne, és szintén évi 2 000 000 forintos díja lenne a repülőorvosi központ éves felügyeletének, aminek a tarifája most 60 000 forint.

Forrás: telex.hu Kép: illusztráció