Ugrás a tartalomhoz

Ügyintézés

Taxiengedély megújítás

A szükséges adatok és nyomtatványok:

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Tájékoztatjuk, hogy a személytaxi-szolgáltatás tevékenységi engedély kérelem benyújtásához a 176/2015. (VII.7.) Korm. rendelet

alapján az alábbiakban felsoroltak szükségesek

 

 

 1. 1.      Vállalkozás tekintetében:
 • Egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány vagy nyilvántartási számot tartalmazó hatósági bizonyítvány
 • Társas vállalkozás esetén 30 napnál nem régebbi közhiteles cégkivonat, mely tartalmazza a végezni kívánt tevékenységet (ha nem főtevékenységként végzi a „személyszállítást” akkor NAV bejegyzés a tevékenység bejelentéséről)
 • NAV igazolás (együttes!!!), hogy nincs köztartozása
 • Székhely szerint illetékes önkormányzat igazolása, hogy nincs köztartozása
 • Fővárosi Önkormányzat igazolása az iparűzési adó befizetéséről

Az igazolások 30 napnál nem lehetnek régebbiek!

 • Ügyvezető(k) hatósági erkölcsi bizonyítványa(i) (90 napig érvényes, a büntetlen előélet igazolása)
 • Aláírási címpéldány

 

              

 

 1. 2.      Szakmai vezető tekintetében:
 • Hatósági erkölcsi bizonyítvány (90 napig érvényes, a büntetlen előélet igazolása)
 • Személytaxis személyszállítói vállalkozói vizsgabizonyítvány
 • Munkaszerződés, amennyiben alkalmazottként végzi a tevékenységet

 

 

 1. 3.      Gépkocsivezető tekintetében:
 • Személytaxi-vezetői szakvizsga igazolvány , továbbképzési szaktanfolyami igazolás
 • Legalább 2 éves érvényes vezetői engedély 102-es bejegyzéssel / II. Eü. csop. igazolás
 •  PÁV II. vagy PÁV I. igazolása (gépkezelői bizonyítvány vagy határozat a PÁV minősítésről)
 • 2 db igazolványkép
 • Munkaszerződés, amennyiben alkalmazottként végzi a tevékenységet / Vállalkozástól nyilatkozat
 • betöltötte 21 életévét

 

 

 1. 4.      Gépjármű tekintetében:
 • Forgalmi engedély
 • Törzskönyv (a tulajdonjog igazolásához)
 • Nem saját tulajdonú, ill. lízingelt gépkocsi esetén üzemeltetési jogviszony igazolása (bérleti szerződés, pénzintézeti hozzájárulás, hogy a kérelmező taxiként üzemeltetheti a járművet)

 

 

A kérelmet az eredeti okmányok bemutatásával kell benyújtani!

 

Ügyfélfogadás:      hétfő, szerda: 8.00-15.00 óráig

                                   kedd, csütörtök: 8.00-12.00 óráig

                                   péntek: 8.00-11.00 óráig

 

 

Telefonszám:          430 - 2738

                                   430 - 2700

Fax szám:                430 - 2737                           

 

A nyomtatvány-minták:

 

Budapest Főváros Kormányhivatala                                                                                                                      

 

1033Budapest, Mozaik u. 5.                                                                                           Iktatószám:______________ 

Tel.: 430-2738,  fax.: 430-2737                                                                                                  

                                                                                                                                             Ügyintéző:______________

Személytaxi-szolgáltatás tevékenységi engedély kérelem

 

A 176/2015. (VII.7.) Korm. rendelet 5. §-ra hivatkozással - az alábbiakban felsorolt igazolásokat mellékelve - kérem a személytaxi-szolgáltatás végzéséhez szükséges tevékenységi engedély kiadását.

 

Kérelmező (vállalkozó/vállalkozás) neve:_________________________________________

 

Születési hely, idő:_____________________ Anyja neve:____________________________

 

Vállalkozói engedély (társas váll. esetén cégjegyzék) száma: __________________________

 

Székhely: __________________________________________________________________

 

Telephely: __________________________________________________________________

 

Email cím: __________________________________________________________________

 

Működési terület(ek): ___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

Ügyvezető neve:_______________________________________________________

 

Szakmai vezető neve: _______________________________________________________

 

Jármű darabszám: ______ Férőhely kapacitás:_________ Gépkocsivezető neve: _________

 

Vagyoni biztosíték összeg:_________________ Ft, azaz ___________________________ Ft

 

Mellékletek:

 1. vállalkozói igazolvány vagy nyilvántartási számot tartalmazó hatósági bizonyítvány, társas vállalkozás
 2. esetén 30 napnál nem régebbi közhiteles cégkivonat vagy végzés, aláírási címpéldány, meghatalmazás
 3. 30 napnál nem régebbi igazolás a köztartozás-mentességről (NAV(együttes), Fővárosi, kerületi, tevékenység helye  szerinti önkormányzat)
 4. vállalkozást vezető adatlapja, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványa
 5. személytaxis vállalkozói (szakmai) vezető adatlapja, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványa, vállalkozói vizsga bizonyítványa, alkalmazott esetén munkaszerződése
 6. személytaxinként a szállítható utasok száma alapján 50.000.- Ft összegű, elkülönítetten kezelt vagyoni biztosítékról szóló igazolás vagy ennek megfelelő - pénzügyi intézet által nyújtott  - garancia igazolással vagy erre felelősségbiztosításról igazolás, amely biztosíték a 176/2015.(VII.7.) Korm. rendeletre hivatkozott, illetve kiköti, hogy kizárólag a közlekedési hatóság engedélyével oldható fel
 7. kimutatás a személytaxizáshoz használt jármű(vek)ről a forgalmi engedély(ek) és a taxi igazolólap(ok)
 8. saját tulajdonú gépkocsi esetén törzskönyv
 9. nem saját tulajdonú gépkocsi esetén üzemeltetési jogviszony igazolása (banki hozzájárulás, tulajdonos hozzájárulása), valamint a tulajdonos részére kiállított törzskönyv
 10. taxiállomás használatára jogosító engedély,
 11. személygépkocsi vezető tekintetében:min. 21 életév, személytaxi-vezetői szakvizsga igazolvány/továbbképzés, legalább 2 éves érvényes vezetői engedély(102/II.EÜ csop. ig.), 2 db igazolványkép, munkaszerződés/nyilatkozat, PÁV II. igazolás

 

 

 

 

 

A csatolt igazolások, okmányok eredetiek vagy közjegyző által hitelesítettek, vagy az eredeti bemutatásával együttesen benyújtott másolatok.

 

Elismerem, hogy a közölt adatok a kérelemben és annak mellékleteiben a valóságnak megfelelnek, egyben hozzájárulok ahhoz, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala azokat kezelje.

 

 

Budapest, 201__ év _______ hónap______nap           P.H.       _________________________

                                                                                                                               ügyfél aláírása

 

 

 

 

Az engedély érvényes: ____________ ig,

 

Budapest, 201__ év _______ hónap______nap           P.H.       _________________________

                                                                                                                      ügyintéző aláírása

 

 

 

 

A T-01-________________________________ sz. személytaxi tevékenységi engedélyt, a kérelemhez csatolt jármű felsorolásban szereplő járművekre kiállított ___db személytaxi engedély kivonatot átvettem.

 

 

Budapest, 201__ év _______ hónap______nap                      __________________________

                                                                                                                          ügyfél aláírása

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: A 89/1988. (XII.20.) MT rendelet alapján kiadott taxi engedéllyel legfeljebb 2017.december 31. napjáig folytatható személyszállító szolgáltatás.

 

Budapest Főváros Kormányhivatal                                   iktatószám:

1033 Budapest Mozaik u. 5.                                               Ügyintéző:

 

Személytaxi, illetve személygépkocsis személyszállítási vállalkozást (szakmai) vezető adatlapja

 

Név: ........................................................................................................................................

Születési helye: ..................................................... Ideje: ........................................................

Anyja neve: .............................................................................................................................

Személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói

Vizsgabizonyítvány száma: ......................................................................................................

Lakcíme: ..................................................................................................................................

Vállalkozás megnevezése: ........................................................................................................

                                 címe: ........................................................................................................

Munkahelyének címe: ...............................................................................................................

Telefonszáma: ..........................................................................................................................

 

Nyilatkozom, hogy a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII.7.) Korm. rendelet 6 § alapján, személyes megbízhatóságomat illetően nem áll fenn kizáró ok.

 

Melléklet:        erkölcsi bizonyítvány

                        vállalkozói vizsgabizonyítvány másolata

                        alkalmazott esetén munkaszerződés

 

Budapest, .............................................

 

                                                                                                                                                                                                                                           .............................................

                                                                                                          aláírás

 

Budapest Főváros Kormányhivatala megjegyzése:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Budapest Főváros Kormányhivatala                                Iktatószám: …………………..

Cím: 1033 Budapest, Mozaik utca 5.                                     Ügyintéző:……………………..

                                                                                       

Személyszállítói vezetői igazolvány iránti kérelem

 

A, Személytaxi-vezetői igazolvány kiállítása, módosítása, pótlása,

 

B, Személygépkocsis személyszállító-vezetői igazolvány kiállítása, módosítása, pótlása.

 

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni!)

A kérelmező gépkocsivezető

Neve: .....................................................................................................................................................

Születési helye: .................................................. Ideje: .........................................................................

Anyja neve: ............................................................................................................................................

Személytaxis/személygépkocsis személyszállító

Járművezetői szakvizsga száma: ..........................................................................................................

Működési terület:………………………………………………...…………………………………….

Kiállítás ideje: ........................................................................................................................................

Lakcíme: ...............................................................................................................................................

Melléklet: szakvizsga igazolás, továbbképzési szaktanfolyami igazolás              

                 min. 2 éves érvényes vezetői engedély  (102 bejegyzéssel/orvosi igazolás)

                 2 db (személyi igazolvány) fénykép

                 PÁV igazolás (I. vagy II. kategória)

                 Munkaszerződés/ Vállalkozástól Nyilatkozat                                                                                  

A csatolt igazolások, okmányok eredetiek vagy közjegyző által hitelesítettek, vagy az eredeti bemutatásával együttesen benyújtott másolatok.

 

Nevezett gépkocsivezető részére kiállított, .......................................... sorszámú igazolványt átvettem:

Nyilatkozom, hogy a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII.7.) Korm. rendelet 14.§ (4) alapján, személyemet illetően nem áll fenn az a)-e) pontok szerinti kizáró ok.

 

Budapest,………………………….

                                                                                  .......................................................................

                                                                                          kérelmező gépkocsivezető aláírása

 

                                                                                  Telefonszáma:……………………………….

 

...................................................................képviselője ..............................................nyilatkozom, hogy a kérelemben szereplő gépkocsivezető vállalkozásomnál lát el közúti közlekedési szolgáltatási feladatot, hozzájárulok, hogy nevezett személy BFKH nyilvántartásában vállalkozásomhoz kerüljön rögzítésre.

 

Budapest,…………………………. ...                        .............................................................

                                                                                                vállalkozás aláírása

Központi Okmányiroda

1133 Budapest, Visegrádi u. 110-112
Hétvégén is nyitva!

Intézhető ügyek:

 • Járműigazgatás
 • Személyazonosító igazolvány
 • Útlevél
 • Ügyfélkapu
 • Vezetői engedély

 

 

Ügyfélfogadási idő:

 • Hétfő: 08.00-20.00
 • Kedd: 08.00-20.00
 • Szerda: 08.00-20.00
 • Csütörtök: 08.00 - 20.00 
 • Péntek: 08.00 - 20.00
 • Szombat: 8.00 - 14.00
 • Vasárnap: 8.00 - 14.00

 

Taxiszolgáltatás TEAOR száma

2007-ig: 6022
2008-tól: 4932

Taxiállomás Kft.

Budapest, VII. Rumbach Sebestyén u. 19-21

1/235-3000

1/3255-255


Taxis minősítő vizsga: 
Budapest, VIII. Asztalos Sándor u. 13. 
Tel: 70/456-9397

Drosztengedélyhez szükséges okmányok:

 • egyéni vállalkozók esetében a vállalkozói igazolvány
 • cégek esetében a cégbírósági végzés, régebbi cégeknél a cégkivonat, és az aláírási címpéldány
 • a gépjármű forgalmi engedélye
 • a Közlekedési Felügyelet minősítő vizsgálati "igazolólap"-ja
 • a Közlekedési Felügyelet által kiadott taxiengedély
 • Pest, vagy más megyei vállalkozó esetében a "Személytaxi-vezetői szakvizsga igazolvány", melyben Budapest, vagy országos bejegyzés szerepel
 • A Főváros rendelete szerint felkészített taxigépkocsi

 

 

Ügyfélfogadási idő:

 • Hétfő: 09.00 - 15.00
 • Kedd: 09.00 – 13.00
 • Szerda: 09.00 – 15.00
 • Csütörtök: 09.00 – 13.00
 • Péntek: 09.00 – 12.00

 

BTI Taxicentrum

1119 Budapest, Vahot u. 6.
Tel: 06-1-229-3736
Mobil: 06-30-989-4279 

Szolgáltatások:

 • Könyvelés
 • Elektronikus bevallások
 • Iparűzési adó
 • Járuléknyilvántartás
 • Táppénz- és nyugdíj ügyek
 • Teljeskörű vállalkozói ügyvitel

Nyitva tartás: 
Hétfőtől csütörtökig 10.00-16.00
Pénteken 10.00-14.00

Fővárosi taxiengedély ügyek

Nemzeti Közlekedési Hatóság
1033 Budapest, Mozaik u. 5.

 

 • Taxiengedélyek kiváltása, visszaadása
 • Kocsicsere
 • Visszarendszámozás
 • Arcképes taxivezetői igazolványok ügyintézése

 

Nyitva tartás:
Hétfőtől csütörtökig 08.00-15.00
Pénteken 08.00-12.00