Ugrás a tartalomhoz


Fővárosi Jogszabályok

BKK Rendelet
20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet

Fővárosi taxi rendelet
31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet

Fővárosi taxi rendelet módosítás
51/2013. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelet

Közterület felügyelet feladatai
56/2013. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelet

Taxiállomás rendelet
39/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről

Új taxidroszt rendelet
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének .../2011. (.....) önkormányzati rendelete Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről

Taxidroszt rendelet (az eredeti)
59-1999. (XI.18.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről

Taxidroszt rendelet (első módosítás)
11-2004. (IV.1.) Főv Kgy. rendelet Budapest főváros közterületein a taxiállomásokról szóló 59-1999. (XI. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Taxidroszt rendelet (második módosítás)
46-2005. (VII.20.) Főv. Kgy rendelet Budapest főváros közterületein a taxiállomásokról szóló 59-1999. (XI. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Taxidroszt rendelet (harmadik módosítás)
25-2006. (V.11.) Főv. Kgy rendelet a Budapest főváros közterületein a taxiállomásokról szóló 59-1999. (XI. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Maximált tarifa rendelet (az eredeti)
31-1998. (VII.16.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxi szolgáltatás díjának legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és annak alkalmazási feltételeiről

Maximált tarifa rendelet (első módosítás)
17-2000. (IV.27.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxi szolgáltatás legmagasabb hatósági áráról szóló 31-1998. (VII.16.) rendelet módosításáról

Maximált tarifa rendelet (második módosítás)
35-2000. (VII.21.) Főv. Kgy rendelet a személytaxi szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 31-1998. (VII. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Szmogriadó terv
69-2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Főváros szmogriadótervéről

Szmogriadó terv módosítása
4-2009. (II.3.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 69-2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Parkolási rendelet
30-2010. (IV.4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról

Közterület használati rendelet
59-1995. (X.20.) Főv. Kgy. rendelet a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Közterület használati rendelet (módosítás)
40-2000. (VII.21.) Főv. Kgy. rendelet a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59-1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Központi jogszabályok

Taxis kormányrendelet 2016-03-10 10:51
176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról

Taxi „alaprendelet” 2013-11-26 11:04
89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról

Személyszállítási törvény 2013-11-26 11:04
2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról

Taxi személyi és tárgyi feltételek 2013-11-26 11:04
21/1992. (X. 27.) KHVM rendelet a személytaxi-szolgáltatás végzésének egyes feltételeiről

Taxi műszaki feltételek 2013-11-26 11:04
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

Taxióra műszaki feltételek 2013-11-26 11:04
8/2006. (II. 27.) GKM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról

Taxióra használati rendelet 2010-11-16 21:11
24/1995. (XI. 22.) PM rendelet a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról

Közúti közlekedési törvény 2011-03-22 17:03
1988. évi I. TÖRVÉNY a közúti közlekedésről

Létszámkorlátozás 2010-11-16 21:10
21/1994. (IV. 16.) AB határozat

PÁV 2013-11-26 11:04
41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

Bírságok a fuvarozásban 2013-11-26 11:04
156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

KRESZ 2013-11-26 11:04
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ)

Közúti jelzések elhelyezése, forgalomszabályozás 2010-11-16 21:10
20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

Fogyasztási norma 2013-11-26 11:04
60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet a közúti gépjárművek üzemanyag- és kenőanyag- fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről

Ártörvény 2010-11-16 21:10
1990. évi LXXXVII. TÖRVÉNY az árak megállapításáról

Gépjárműadó 2010-11-16 21:11
1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról

Személyi jövedelemadó 2011-02-06 12:52
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

ÁFA 2011-02-06 12:52
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról