Ugrás a tartalomhoz

Aki tízezer géprendőrnek parancsol

február 14 2017

Hol vezérelték először központilag a forgalomirányító jelzőlámpákat? 

 (Tolnai Világlapja 1931augusztus 5. - az eredeti szöveg betű szerinti másolata)

              A forgalomra több mint tízezer közlekedési rendőr ügyelt. Az uccák kereszteződésénél ötös sorokban félórákat várakoztak autók százai. A legnagyszerűbb luxusautók, melyek óránként 150 kilométer sebességgel száguldhattak volna, lassabban cammogtak, mint régmúlt korok omnibuszai. Egy gyalogos furcsa fogadást kötött egy autótulajdonossal, hogy gyorsabban jut el a Fifth Avenue egyik helyéről mint a másikra, mint az autó. Meg is nyerte a fogadást.

               Így festett a világ legnagyobb és legforgalmasabb városának, New- Yorknak közlekedése pár hónappal ezelőtt, mielőtt a nagy közlekedési újítást, a géprendőrt és a blokkrendszert be nem vezették. Addig az egyéni forgalmi irányelvek, az úgynevezett „individuális kontroll” volt érvényben, akárcsak Budapesten, vagyis minden forgalmasabb utcasarkon állott egy – egy közlekedési rendőr s az ő egyéni belátásától függött a forgalom irányítása.

              „A közlekedés csődje”. Így cikkeztek a nagy amerikai lapok hónapókon keresztül s a reformok hovatovább halaszthatatlanná váltak. Akkor New – York város közlekedési rendőrfőnöksége máról – hónapra bevezette a közlekedési blokkrendszert, több mint tízezer „központi géprendőrt” állítottak fel egyetlen nagy teremben. „New – York agyveleje” így hívják azt az óriási termet, mert az egész város közlekedését innen irányítják. Ötezer közlekedési rendőr vált máról – hónapra feleslegessé.

                Tegyünk rövid sétát „New – York agyvelejében”. A fal mellett végtelen sorban furcsa külsejű vasszekrények. Minden vasszekrény egy – egy ucca közlekedését jelenti, felette a felírás: 1. avenue, 2 avenue stb. Két villanylámpa minden láda fölé építve. Ha fehér a lámpa fehéren van, ez annyit jelent, hogy az egész uccán szabad hosszirányban a közlekedés, ha a vörös lámpa ég, akkor kinn a megfelelő uccákon is tilosan állnak a közlekedési lámpák és a keresztező uccák forgalma szabad. Automatikusan a központból irányítják ezek a vasszekrények, New – York közlekedési géprendőrei, az összes utcák forgalmát anélkül, hogy egyetlen rendőrre szükség lenne.

              Ez az új rendszer úgy látszik bevált New – Yorkban, mert a közlekedés javulóban van. Természetesen az nem fordulhat elő, hogy egy autó akkor hajtson át a kereszteződésen, mikor a lámpa tiloson áll. Maga a forgalom, az autók sövényei gondoskodnak erről.

                Nemrégiben előfordult New – Yorkban, hogy két konkurrens banda valóságos gépfegyver – harcot vívott egymással fényes nappal s a harcban egy rendőrt is agyonlőttek. Megtörtént az az Amerikában szokatlan eset, hogy a rendőrség üldözőbe vette a banditák autóját. Egy uccakeresztezésénél a banditák autójának még sikerült átcsúsznia, azonban a lámpa vörösre váltódott és megindult a keresztuccákról az autók végtelen sora, teljesen eltorlaszolva a rendőrautó elől az utat. Három percig állt tehetetlenül a rendőrautó, míg szabaddá vált s ezalatt az idő alatt a banditák egérutat nyertek. Ez az egy hátránya megvan a géprendőrnek, hogy automatikusan és közönyösen irányítja a forgalmat s a mentők és tűzoltók kocsijainak is csak speciális nagy hangerejű szirénával sikerül szabad utat nyernie. Általános közlekedési irányelv, akár pirosat mutat a közlekedési lámpa, hosszirányban is, keresztirányban is minden járműnek varázsütésre meg kell állnia, ha mentő-, tűzoltósziréna szól.

              Új és érdekes kereseti lehetőséget nyitott a banditák számára a géprendőr bevezetése. A közlekedési lámpák ugyanis az egész városban egyformán működnek, a legelhagyatottabb   mellékuccában ugyanúgy, mint a Broadway – n. Hogyan használják ki ezt a banditák?

          Hajnal felé megálltak egy elhagyatott mellékucca sarkán. Megvárták, míg arra jön egy autó és a közlekedési lámpa tilosat mutat. Az autó tekintet nélkül a forgalomra megáll, mert óriási büntetést szabnak ki azokra az autósokra, akik nem veszik a géprendőrt tekintetbe. A bandita az elhagyatott uccasarkon most egyszerűen odalép az autóhoz, revolvert ránt, kirabolja a vezetőt, kidobja saját autójából és továbbrobog.

          A rablótámadások ilyen formája minden hajnalban valósággal rendszerré vált. Valahogyan segíteni kellett a dolgon. A forgalom és a géprendőrök beosztása és szerkezete azonban olyan, hogy zavarokra vezetett volna, ha csak a mellékuccákat kapcsolják ki hajnalban. Így azután a hajnali órákra egész New – Yorkban kikapcsolták a közlekedési lámpákat. Hajnalban a Broadwayn ugyanolyan őrült sebességgel lehet száguldani, mint a mellékuccákon.

           Több mint tízezer géprendőr teljesít szolgálatot „New – York agyvelejében”s a tízezer géprendőr fölött mindössze 10 eleven mérnők parancsnokol.