Ugrás a tartalomhoz

Az új repülőtéri rendről

szept. 13 2011

NYILATKOZAT

 

Alulírott taxi társaságok és vállalkozások, vállalkozók, hivatalosan kinyilvánítjuk és vállaljuk a Budapest Airport Zrt. által 2011. június 16-án kelt levélben megfogalmazott elvárások teljesítését a következő pontok szerint:

 1. Az érkezési szinten kialakított Beszálló pontok kizárólag az utasok felvételére szolgálhatnak, a sofőrök nem hagyhatják a gépjárművüket őrizetlenül az előtéren.
 2. A rendelt taxik legfeljebb 5 percig tartózkodhatnak az érkezési szinten kialakított Beszálló pontokon.
 3. Az alulírott társaságok és vállalkozások, vállalkozók egységesen kialakított Eljárásrendet fogadnak el a taxit rendelő ügyfelek, illetve a taxisok közötti hatékonyabb kommunikáció érdekében, amely egyben biztosítja az 1) és 2) alapelvnek való megfelelést.
 4. Az alulírott társaságok és vállalkozások, vállalkozók az Eljárásrendhez illeszkedő szankció rendszert elfogadják annak érdekében, hogy a fenti alapelveket megsértő rendelt taxik (rendszám alapján) a továbbiakban ne férhessenek hozzá az érkezési szint közúti előteréhez.
 5. Az alulírók vállalják, hogy az indulási szintet, a taxi gépkocsik kizárólag utas kiszállítás céljából veszik igénybe. Az előrendelt gépkocsik az induló szint előterén is legfeljebb 5 percig tartózkodhatnak.

 

A Budapest Airport levelében megfogalmazottakon túlmenően, a korábbi közlekedést akadályozó helyzetek megelőzésének érdekében nyilatkozattevők vállalják, hogy:

 1. A „táblázós előrendeléses” fuvarokra delegált gépkocsikat kizárólag a „rövid távú parkolóban” kialakított Beszállási pontokra irányítják.
 2. Ezen túlmenően vállalják, hogy az érkezési szint részleges megnyitásának ellenőrzése érdekében megadják a használó gépkocsik rendszámát, utasítják a gépkocsi vezetőket (az önfoglalkoztató vállalkozók önmaguk figyelmét hívják fel) a szabályszerű eljárásra, a bizonyítottan vétőket kizárják a szolgáltatásból.

 

Jelen rendszer és az átmeneti intézkedések a végleges BFR (Beszállópontra Felrendelő Rendszer) üzembe állításáig, illetve a bejelentett BA Zrt. repteret érintő távlati fejlesztésinek (úthálózat rekonstrukció, szálloda és teherterminál kialakítása, ellátó folyosó, vasúti kiszolgálás stb.) megvalósításáig érvényes. A BFR üzemeltetője kizárólag a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Nonprofit Kft., illetve jogutódja,  a Repülőtéri Rendőrség, valamint a Fővárosi Közterület Felügyelet részére jogosult adatszolgáltatásra, egyéb tekintetben az üzleti titoktartásra vonatkozó törvény betartására kötelezett, és ezt vállalja. A fentiek betartását ellenőrizni jogosult a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Nonprofit Kft. és a Repülőtéri Rendőrség, a bizonyított szabálytalanságokról az értesítés bizonyító rögzítés alapján történik a BKIK, a Fuvarszervező társaságok és az ezen nyilatkozatot elfogadó és csatlakozó önfoglalkoztató vállalkozó felé.

 

Budapest, 2011. augusztus 31.

 

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Eljárás- és szankciórend

 

 

 

 

Sipeki József

Penta Taxi

 

 

 

Dani Zoltán

MB Elit Taxi

 

 

 

Háry Zoltán

Mini  Mobil Taxi

 

 

 

Szenci Szabó János

Taxi 2000

 

 

 

Reif Zoltán

Taxi 4

 

 

 

Tamás Miklós

City Taxi

 

 

 

Horváth Csaba

Rádió Tele5 Taxi

 

 

 

Zengő Zoltán

6x6 Taxi

 

 

 

Dióslaki Gábor

Budapest Taxi

 

 

 

Hausz Gyula

Főtaxi

 

Támogatók:

 

 

 

Dr. Komáromi Endre

Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Nonprofit Kft.

 

 

Metál Zoltán

OTSZ

 

Antal Attila

BKIK

 

 

 

Peredi Péter

FUVOSZ

 

 

Nedeczky Tibor

MKFE

 

 

Farkas Zsolt

TGFSZ

 

 

Dani Zoltán

TFTSZ

 

1. sz. melléklet

 

Taxi gépkocsik repülőtéri eljárás és szankciórendje

 

 

Jelen szabályozás célja, olyan fenntartható megoldás kialakítása, amely javítja és biztosítja a rendelt és előrendelt taxik működését az utasok érdekében a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közúti előterein.

 

Jelen eljárás és szankciórend a Budapest Airport Zrt. Repülőtér rendje előírásainak figyelembe vételével készült ideiglenes jelleggel. Ezen szabályozás elválaszthatatlan részét képezi a Budapest Airport Zrt. és az aláíró taxitársaságok, egyéni és társas vállalkozások és a továbbiakban csatlakozók közötti megállapodást szabályozó Nyilatkozatnak.

 

Főszabályok:

 

 1. A Repülőtér teljes területén a KRESZ vonatkozó előírásai a legszigorúbban betartandók és betartatandók.

 

 1. Csak azon társas és egyéni vállalkozó által üzemeltetett taxigépkocsik használhatják utasfelvételre a terminál érkezési szintjét, aki a NYILATKOZAT aláírója, vagy kitölti, aláírja és elfogadja az eljárási és szankciórendet.

 

 1. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér valamennyi taxi utasfelvételi pontja kizárólag az utasok felvételére szolgál, ahol a gépkocsivezetők nem hagyhatják gépjárművüket őrizetlenül.

 

 1. 4. Az előrendelt taxik legfeljebb 5 percig tartózkodhatnak az taxi utasfelvételi  pontokon.

 

 

A Budapest Airport Zrt. és a szolgáltatást nyújtó taxi vállalkozások között kapcsolattartó a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, amely – heti frissítéssel – használói adatszolgáltatást biztosít a Taxiállomásokat Üzemeltető Kft. és a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság felé a folyamatos ellenőrzés érdekében.

 

A NYILATKOZAT-ba és az Eljárási és Szankciórendbe foglaltak betartása folyamatosan és szigorúan kerül ellenőrzésre. A szabályok ellen bizonyítottan vétők – a vonatkozó szabálysértési büntetési tételek megfizetésén túlmenően – első alkalommal írásos figyelmeztetésben részesülnek, második alakalommal az érkezési szint használatából kizárásra kerülnek. Azon taxi társaság, melynek alvállalkozói, valamint azon egyéni vállalkozók, akik szándékosan, rendszeresen megszegik jelen rendszabályokat – a BKIK javaslata alapján – az érkezési szint használatából kizárásra kerülnek.

 


 

 

 

 

Fuvarszervező társaság neve:

 

Egyéni vagy társas vállalkozás neve (Taxiengedélyes neve):

Gépkocsivezető neve:

Taxi gépjármú rendszáma:

Gépjármű típusa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alulírott ……………………………………… vállalkozás cégvezetőjeként nyilatkozom, hogy a BA Zrt. közúti előtere igénybevételi feltételeit rögzítő Nyilatkozatban foglaltakat, a 2. sz. mellékletet képező Taxi gépkocsik repülőtéri Eljárás és Szankciórendjét elfogadom, a Repülőtéri Rendet és az általános közlekedési szabályokat betartom. Tudomásul veszem, hogy a fentiek megsértése az ideiglenes rendszerből történő kizárásomat vonja maga után.

 

Helyiségnév, dátum:

 

                                                                                     ALÁÍRÁS

                                                                                         NÉV

                                                                                     CÉGNÉV