Ugrás a tartalomhoz

Taxisok kérései, közlekedésszervezők válaszai

március 28 2019

Juhász Péter (a Lámpafelelős) rovata

VIII. Práter utca 3.

Árválkodik egy jelzőtáblaoszlop a járda közepén, kérjük eltávolítani.

A Kisfaludy utca sarkán lévő építkezéshez tartozó ideiglenes forgalmi rend része, amely a későbbiekben (építkezés befejezésével) megszűntetésre kerül.

 

VII. Csengery utca

A Jósika utca és a Dob utca között két helyen is KRESZ könyvben nem szereplő útburkolati jeleket festettek fel. Kérjük a felesleges jeleket eltávolítani.

Az idei évi programunkban szerepeltetjük a burkolatjelek módosítását.

 

IX. Páva utca 25.

Egy baleset során kidöntöttek egy jelzőtáblát és egy pár korlátot. Kérjük őket visszaállítani eredeti helyzetükbe.

A kérdéses parkolás gátló oszlopok üzemeltetője a kerületi polgármesteri hivatal, akik a helyreállítást időközben elvégezték.

 

VII. Almássy tér 1.

Elköltözött innen a RENDŐRSÉG, leszerelték a „Várakozni tilos, kivéve Rendőrség”. Kérjük a feleslegessé vált „várakozni tilos” útburkolati jeleket eltávolítani.

A burkolati jelek eltávolítására a szükséges intézkedéseket megtettük.

 

IX. Üllői út 131.

Kértünk a felüljáró alá útburkolati jeleket, amelyek mutatják, hogy ott egy átjáró van. Ezt meg is ígérték, de miután nem tették meg újra kértük. Akkor azt válaszolták, nincs szükség az átjáróra, mert a jelzőlámpánál vissza lehet fordulni. De a taxiállomás a jelzőlámpa után van, így nem tudunk a centrum felé visszafordulni. Ismételten kérjük a hiányzó útburkolati jeleket.

Továbbra sem tartjuk indokoltnak az átjáró lehetőséget szolgáló felfestés létesítését.

 

VII. Dob utca – Akácfa utca sarok

Eltűnt egy „Egyirányú út kezdete” jelzőtábla, kérjük pótolni.

A jelzőtábla pótlására a szükséges intézkedést megtettük.

 

VIII. Alföldi utca – Fiumei út sarok

Forgalmirend-változás történt, a szervizút jobb oldali sávjából forgalmi sáv lett, ott viszont egy „középsziget” akadályozza a továbbhaladást. Kérjük ezt a műtárgyat elbontani.

A forgalmirend-változás a forgalom csillapítása érdekében történt. A megfelelő sebességű haladás esetén (az elsőbbség megadása után) a sziget nem akadályozza a továbbhaladást.

 

XIV. Törökőr utca 59.

Növényzet takarja a „jobbkéz-szabályra” figyelmeztető jelzőtáblát. Kérjük a felesleges növényzetet eltávolítani.

A növényzet fenntartása a Főkert Zrt. feladata. Megrendeltük a növényzet gallyazását.

 

I. Krisztina körút

Hónapók óta nem működnek a villamosátjárót biztosító jelzőlámpák a Dózsa szobor közelében. Kérjük a jelzőlámpákat beüzemelni.

A fedezőjelzőt a BKV Zrt. üzemelteti. A hibát ismerik, a javítás folyamatban van.VII. Jósika utca 10.

A járdára feltolató járművek rendszeresen kidöntik vagy megdöntik az ott lévő jelzőtáblaoszlopot. Át kellene helyezni, előrébb, vagy hátrébb.

A jelzőtábla áthelyezésre fog kerülni a következő kidöntésnél.

 

XIII. Újpesti rakpart

Semmit sem látni a MOL kútnál a rakpart forgalmából a kihajtáskor, kérjük az ott lévő növényzetet eltávolítani.

A növényzet fenntartása a Főkert Zrt. faladata. Megrendeltük a növényzet gallyazását.

 

IX. Soroksári út – Dandár utca sarok

A Soroksári út legbelső sávjából kötelező lenne balra fordulni, de sokan egyenesen mennek tovább. Jó lenne, műtárggyal megakadályozni az egyenesen való továbbhaladást.

Tudomásunk van a meglévő szabálytalan gyakorlatról. Középsziget tervezését kezdeményezzük az érintett területen a folyamatban lévő beruházás terhére.

 

VI. Király utca 70.

Megdöntöttek egy jelzőtábla oszlopot, kérjük visszaállítani eredeti helyzetébe.

A jelzőtábla üzemeltetése a MOL Bubi-hoz tartozik. Továbbítottuk a bejelentést.I. Guyon Richárd utca 1.

Útburkolatcsere csere történt a járdán, de utána elfelejtették visszahelyezni a „Behajtani tilos” jelzőtáblát. Kérjük a hiányzó jelzőtáblát pótolni.

A jelzőtábla pótlására a szükséges intézkedést megtettük.

 

XII. Hóvirág utca – Denevér utca sarok

Egy baleset során földre döntötték a sarkon lévő jelzőtáblát, kérjük visszaállítani eredeti helyzetébe.

A jelzőtáblát nem Részvénytársaságunk üzemelteti.

 

VII. Vörösmarty utca - Dob utca sarok

Elkészült a Dob utca felújítása, de a sarkon egy ütött-kopott „STOP” jelzőtáblát helyeztek ki. Kérjük kicserélni egy újra.

A jelzőtábla cserére a szükséges intézkedést megtettük.

 

VII. Almássy tér 1.

Elköltözött a rendőrség, feleslegessé vált a „Várakozni tilos, kivéve Rendőrség” jelzőtábla és útburkolati jel. A jelzőtáblát eltávolították, kérjük a feleslegessé vált útburkolati jeleket is eltávolítani.

A kizárólagos várakozóhely megszűntetésére diszpozíció készült, melyhez csatolva a parkolásra vonatkozó burkolati jelek módosítását, illetve létesítését a VII. kerületi Polgármesteri Hivatal vállalta. Feltehetőleg a kivitelező cégek egyeztetése miatt késik a kivitelezés.

 

IX. Üllői út – Erkel utca sarok

Minimális lett az Üllői útról az Erkel utcába balra fordulók száma, a jelzőlámpákat is leszerelték. Jó lenne, ha a centrum felé két sáv menne egyenesen és a bal oldali sávból lehetne balra fordulni.

A meglévő balos sávból nem tartjuk célszerűnek az egyenes továbbhaladás engedélyezését. Bár nem sokan kanyarodnak balra, de ez a kevés számú jármű egy nagy forgalmú, a Ferenc körút felé tartó járműirányt keresztez, így nagymértékben akadályozná az egyenesen haladókat. A Kálvin téri jelzőlámpás csomópontban a megnövekedett gépjárműszám nem engedhető nagyobb kapacitásban, így ott nagyobb torlódások alakulnának ki.

 

VII. Jósika 2.

Ki lehetne alakítani egy parkolóhelyet a sarok közelében, még így is maradna öt méter a parkoló jármű és a sarok között.

A Jósika utca – Csengery utca kereszteződés beláthatóságának biztosítása érdekében nem támogatjuk a meglévő forgalmi rend módosítását.

 

II. Széll Kálmán – Dékány utca sarok

Az új forgalmi rendben a Várfok utca felől nem leehet Hűvösvölgy felé jobbra fordulni, jó lenne, ha a Dékány utcánál engedélyeznék a visszafordulást.

A jelzett helyszínen a visszafordulás geometriai feltételei nem biztosítottak, a kicsit nagyobb, hosszabb járművek számára ez nem lenne kivitelezhető. A Retek utcánál van lehetőség a Hűvösvölgy felé továbbhaladni.

 

VII. Vörösmarty utca 10.

Telefonfülke volt a jelzett területen, kértük, hogy alakítsanak ki parkolóhelyet, amit meg is ígértek. Miután nem tették meg, ismét kérjük.

A telefonfülke megszűnése által felszabadult területet a kerület hasznosította, szemetest és virágtartót telepített oda. Így ott várakozóhely kijelölésére nincs lehetőség.

 

X. Maglódi utca – Gitár utca sarok

Nagyon sok a baleset a kereszteződésben, mert a Gitár utcában a Mádi út felől jövet nem veszik észre a Mádi utcánál az „Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtáblát. A másik irányból ott a „STOP!” tábla a villamos síneknél.

A Mádi út felől a Gitár utcán át a Maglódi kereszteződéshez érkező járművek az „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla láthatósága megfelelő, bal oldalon is meg van ismételve. A beláthatóság ebből az irányból megfelelő, így ott nem tartjuk indokoltnak az „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtábla kihelyezését. A kereszteződésbe a Jászberényi út felől érkezők számára a villamos sínekre behajtás, illetve az azon megállás kockázata indokolja az „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtábla meglétét.

 

VII. Damjanich utca – Dózsa György sarok

Nagyon sokan fordulnak balra a Damjanich utcából a Dózsa György útra, ugyanakkor szemből, a Városliget felől minimális az autóforgalom. Jó lenne, ha két sáv kanyarodna balra a Damjanich utcából a Dózsa György útra.

A kereszteződésben a mellékirányok egyszerre, úgynevezett „tele zöldes” irányítás mellett kapnak szabad jelzést. Ezen irányítási mód jogszabályi kötöttségei nem teszik lehetővé, hogy egyszerre kettő balos irány kanyarodjon a Damjanich utcából a Dózsa György útra. A kettő sávból kanyarodás csak a két mellékirány szétválasztásával lenne lehetséges, ez viszont kapacitásvesztéssel járna a kereszteződés egészére nézve. Előbbiek miatt nem módosítjuk a meglévő forgalmi rendet.

 

XIII. Dráva utca – Váci út sarok

A jelenlegi forgalmi rendben két sáv fordul balra a Dráva utcából a Váci út felé és egy sáv megy egyenesen. Taxis kolléga javaslata, hogy két sáv menjen egyenesen a Dráva utca felől a Dózsa György út irányába.

A java részt az alsó rakpart felől érkező, északi irányban továbbhaladó forgalom a balos sávokon halad a Váci úton. Ehhez a forgalomhoz képest a Dráva utcán egyenesen haladó forgalom kisebb, ezért a balra kanyarodó sávot nem tervezzük egyenes sávvá átalakítani. A jelenlegi forgalmi renden ezért nem kívánunk változtatni.

 

XIV. Rákos tér

Kifelé egyirányú a Tengerszem utca a Rákos térnél, a patak feletti hídon. Jó lenne, ha ismét kétirányú lenne, mert most nem lehet szabályosan a centrum felé haladni, jobbra ott vannak a vasúti sínek, balra pedig az autópálya.

Az M 3 –as főút bevezető szakaszának torlódásait sok járművezető az ÖMV benzinkútnál lehajtással, majd a Tengerszem utca – Rákos tér – Szőnyi út útvonalon közlekedéssel kerülte ki. Utána persze többségük visszament az M 3 bevezetőre, és ezzel visszaállt ugyanabba a sorba, amiből kiállt, így ez a magatartás semmivel sem növelte az út átbocsátóképességét, csak számottevő átmenő forgalommal terhelt meg egy lakóházas beépítésű utcát, és hátrányos helyzetbe hozta a főpályán maradókat. Az érintett lakosság és a kerületi önkormányzat kezdeményezett intézkedéseket ennek az átmenő forgalomnak a megszüntetésére. Az egyeztetések után a patakhíd egyirányúsítása lett a megoldás. Mindezek alapján módosítást nem tervezünk.

 

VII. Rákóczi út – Klauzál utca sarok

Rendszeresek a koccanásos balesetek, mert a Márkus Emília utca felől a Rákóczi útra balra fordulók a Klauzál utcából jobbra fordulókat figyelik, és nem figyelnek a szemből egyenesen haladókra, amelyek útját keresztezik. Jelenleg a Klauzál utca jobb oldali sávjából lehet jobbra fordulni, a bal oldali sávból balra fordulni és egyenes továbbhaladni. Taxis kolléga javaslata, hogy a Klauzál utca jobb oldali sávjából lehessen jobbra fordulni és egyenesen továbbhaladni, mert akkor a szemből érkező járművezetők jobban látnák egymást.

A Klauzál utcából jobbra kanyarodó járműveknek elsőbbséget kell adni a Rákóczi utat keresztező gyalogosoknak. Ezen a gyalogos-átkelőhelyen igen nagy a gyalogosforgalom, így a jobbra kanyarodók gyakran csak hosszabb várakozást követően tudnak kihaladni. Amennyiben a jobbra kanyarodók és az egyenesen haladók egy sávon haladhatnának ki a Klauzál utcából, így gyakran előfordulna, hogy az egyenes irányban haladók nem tudnának kihajtani a Klauzál utcából, mert a sorban előrébb álló és jobbra kanyarodó járművel feltartanák. Az előbbiek figyelembe vételével a meglévő forgalmirend-módosítását nem tervezzük.

 

Továbbra is várom a kollégák kéréseit, kérdéseit Budapest közlekedésével kapcsolatban a szokásos elérhetőségeken keresztül.Mobil: 06209247645 (FŐTAXI flotta) E – mail: lampafelelos@freemail.hu

facebook: Lámpafelelős

Képgaléria