Ugrás a tartalomhoz

Taxisok kérései, közlekedésszervezők válaszai

nov. 13 2018

Juhász Péter ( a Lámpafelelős) rovata

Taxisok kérései, közlekedésszervezők válaszai

Juhász Péter (a Lámpafelelős) rovataV. Nádor utca 4.

Az előjelző tábla szerint a József Attila utcánál egyenesen csak a BKK járművek haladhatnak tovább, de ez fizikai képtelenség, a mélygarázs építése miatt senki sem haladhat tovább. Kérjük a jelzőtáblát módosítani.

Ideiglenes forgalmi rend van érvényben, a kivitelezőt felkértük a jelzőtábla módosítására.VII. Kertész utca 2.

Árválkodik a járda szélén egy jelzőtábla-oszlop, kérjük eltávolítani.

Koncentrált rakodóhely” van érvényben, a jelzőtábla pótlására a szükséges intézkedést megtettük.VII. Nefelejcs utca 51.

Növényzet takarja az „Állj, elsőbbségadás kötelező!” jelzőtáblát, kérjük a növényzetet eltávolítani.

Felkértük a Főkert Zrt.-t a növényzet visszavágására.XIII. Kassák Lajos utca 34.

Az egyik jelzőtábla szerint „Kötelező haladási irány egyenesen és jobbra”, a másik jelzőtábla szerint viszont „Behajtani tilos”. Valamelyik jelzőtábla felesleges, kérjük eltávolítani.

A Dózsa György úton lévő építkezés miatt ideiglenes forgalmi rend van érvényben. A kivitelezőt felszólítottuk a jelzőtáblák rendezésére.VII. Klauzál utca 4.

Eltűnt a „Kötelező haladási irány egyenesen és balra” jelzőtábla, kérjük pótolni.

A jelzőtábla pótlására szükséges intézkedést megtettük.

VI. Eötvös utca 5.

Elforgatták az „Egyirányú út kezdete” jelzőtáblát, kérjük visszaforgatni eredeti helyzetébe.

A nyilvántartásunk szerinti állapot helyreállítására a szükséges intézkedést megtettük.XIX. Nagykőrösi út

A MOL benzinkúttól kihajtva nem lehet látni a főút forgalmát bokroktól. Kérjük a növényzetet eltávolítani.

Felkértük a Főkert Zrt.-t a növényzet visszavágására.XI. Boglárka utca 12.

A kint lévő jelzőtábla szerint a következő szakasz „Zsákutca”, de ez nem igaz, nincs akadálya a továbbhaladásnak. Kérjük a felesleges jelzőtáblát eltávolítani.

A jelzőtábla eltávolítására a szükséges intézkedést megtettük.IV. Langet Waldemár utca 2.

Növényzet takarja az „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblát. Kérjük a növényzetet eltávolítani.

Felkértük a IV. kerületi Önkormányzatot a lombtalanításra.VI. Szófia utca – Izabella utca sarok

Mint minden évben, most is jelezzük, hogy nem lehet látni a növényzettől az „Állj, elsőbbségadás kötelező!” jelzőtáblát. Itt is kérjük a növényzet eltávolítását.

Felkértük a VI. kerületi Önkormányzatot a lombtalanításra.X. Gyömrői út (SHELL benzinkút)

Az új forgalmi rend szerint csak CÉLFORGALOM haladhat a gyorsforgalmi út felé a SHELL benzinkútnál. Azonban a KRESZ könyvben nem szereplő jelzőtáblát helyeztek ki, kérjük lecserélni egy igazira.

A jelzőtáblát nem Részvénytársaságunk üzemelteti.

IX. Haller utca - Gát utca sarok

Gyalogátkelőhelyet alakítottak ki, azonban a Nagyvárad tér irányában a járda és a középsziget között csak 2,8 méter a távolság. Kérjük a műtárgyakat módosítani.

A sziget építése miatt a parkolósávból került elbontásra egy rész, hogy a szükséges 3,5 méter forgalmi sáv rendelkezésre álljon. Az időközben kialakított forgalmi rend megfelelő.X. Gyorsforgalmi út (SHELL benzinkút)

Csak CÉLFORGALOM haladhat a Gyömrői út felé, a benzinkúton keresztül. Azonban a tilalmi jelzőtáblát az egyirányú útszakasz végére (!) helyezték ki. Kérjük áthelyezni az út elejére.

A jelzőtáblát nem Részvénytársaságunk üzemelteti.

 

VIII. Jázmin utca – Szigony utca sarok

A Szigony utcában mindkét irányban hiányoznak a „Kötelező haladási irány” jelzőtáblák. Kérjük a jelzőtáblákat pótolni.

Az építkezés után a hiányzó táblák pótlására a szükséges intézkedéseket megtesszük.VII. Akácfa utca 52.

Elforgatták a baloldali „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblát, kérjük visszaforgatni eredeti helyzetébe.

A nyilvántartásunk szerinti állapot helyreállítására a szükséges intézkedést megtesszük.XIII. Tátra utca 52.

Elforgatták a felső jelzőtáblákat, kérjük visszaforgatni eredeti helyzetükbe.

A nyilvántartásunk szerinti állapot helyreállítására a szükséges intézkedést megtettük.XIV. Vezér utca – Paskál utca sarok

Házilagos kivitelezésű „MAGÁNÚT” kiegészítő jelzőtáblát helyeztek ki a közútra. Kérjük a kiegészítő jelzőtáblát eltávolítani.

A jelzőtábla megszüntetésére a szükséges intézkedést megtettük.VIII. Tömő utca – Szigony utca sarok

Továbbra is hiányoznak a korábban már jelzett hiányzó jelzőtáblák. (Kötelező haladási irány, Egyirányú út kezdete, Behajtani tilos)

A térség jelenleg magánterület. A kivitelezőt felszólítottuk a jelzőtáblák pótlására.VII. Wesselényi utca 28.

Mintaszerű parkolóhelyet alakítottak ki, aztán meg még mintaszerűbben kihelyeztek egy „Megállni tilos” jelzőtáblát. Most tilos megállni, vagy nem?

A kérdéses terület az épület falától a záróvonalig (a járdával együtt) magántulajdonban van. Információnk szerint a tulajdonos és a kerületi Polgármesteri Hivatal közötti megállapodás szerint, a járdát használhatják a járókelők, azonban a parkolókat lezárhatják. A Közterület – felügyelet előtt a kialakult helyzet ismert és ennek tudatában tudnak csak intézkedni. A megállapodás szerint a jelenlegi forgalmi rend lesz érvényben addig, amíg a telekviszonyok nem rendeződnek.V. Ferenciek tere

Jó lenne, ha a taxisok is kihajthatnának az Irányi utca felől a Kossuth Lajos utca felé, tehermentesítve az Irányi út – Szép utca útvonalat.

A kérdéses útszakaszon fokozottan nagy a gyalogos forgalom, valamint a Kossuth Lajos utca előtt felálló és jobbra kanyarodó járművek – a gyalogos átkelőhelyen közlekedő gyalogosok miatt – akadályozhatják a közösségi közlekedési járművek haladását, így ott nem kívánatos egyéb járművek közlekedése.I. Fő utca – Halász utca sarok

Hosszú a sor a Fő utcában, mert a Halász utcánál a balra kanyarodók feltartják az egyenesen haladókat. Taxis kolléga javaslata, hogy külön forgalmi sáv legyen az egyenesen haladóknak és külön sáv a balra kanyarodóknak.

A Fő utcában elsősorban az átmenő forgalom csillapítása érdekében vezettük be korábban a jelenlegi forgalmi rendet, melyben a parkolóhelyek számának növelésével és új kerékpársáv kijelölésével együtt egy forgalmi sáv maradt az itt közlekedő járművek részére. A Fő utca Halász utcai szakaszán dél felé áthaladó forgalomnagyságot jelenleg és a jövőben is a Clark Ádám téri körforgalomba behaladó járművek és a Sztehlo Gábor rakpartra lehajtó járművek limitált száma határozza meg. A Halász utcai kereszteződésnél jelzett gond a Fő utca kapacitását érdemben nem befolyásolja. Figyelembe véve az eddig leírt okokat, valamint azt is, hogy a Halász utcai kereszteződésnél lévő gyalogátkelőhely jelzőlámpáját a közelmúltban leszereltettük, ezért nem tartanánk jó megoldásnak, hogy az itt áthaladó járművek sebességét önálló balra kanyarodó sáv létesítésével növeljük.XI. Bocskai út

Korábban volt itt egy taxiállomás, a taxiállomást megszűntették, célszerű lenne a „Megállni tilos” jelzőtáblát leszerelni, az itt parkoló járművek senkit sem zavarnának.

A „Megállni tilos” jelzőtábla alatti kiegészítő „30 m” tábla helyett „10 m” kiegészítő tábla kerül kihelyezésre, továbbá a taxiállomás burkolati jelét megszüntetjük.X. Üllői út – Balkán utca sarok

A centrum felé haladva a benzinkút melletti jelzőlámpát rendszeresen kidöntik, már beton műtárggyal védik. A probléma, hogy sokan kisorolnak a jobbra kanyarodó sávba, majd visszasorolnak balra és egyenesen mennek tovább. Ugyanakkor a középső sávból kisorol egy jármű jobbra, ugyanabba a sávba. Célszerű lenne a záróvonalat felfesteni, hogy a jobbra kanyarodó sávból ne lehessen egyenesen továbbhaladni.

A benzinkúthoz vezető jobbra haladó sáv és az egyenesen haladó sáv között 15 méter záróvonal van a ma érvényes forgalmi rend szerint. A záróvonal láthatóságának javítása érdekében a felújításra intézkedtünk.Továbbra is várom a kollégák kérdéseit, kéréseit Budapest közlekedésével kapcsolatban a szokásos elérhetőségeken keresztül.E-mail: lampefelelos@freemail.hu Mobil: 06209247645 (FŐTAXI flotta)

Facebook: Lámpafelelős