Ugrás a tartalomhoz

A módosult határidő értelmezése

január 12 2018

A taxiengedélyekkel és taxivezetői igazolványokkal kapcsolatos határidő-változás sok értelmezési kérdést vetett fel. Az alábbiakban közöljük a ma megkapott hivatalos álláspontot.

 

 

Az Országos Taxis Szövetség a januárban felmerült rendelet-értelmezési problémák miatt az illetékes hatóság segítségét kérte. Január 12-én megérkezett a válasz, íme:

 

Tisztelt Címzettek!

 

A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Taxirendelet) 2018. január 1-jével hatályos módosításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

 

A Taxirendelet hatálybalépésétől két és fél év állt a személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozók és járművezetők rendelkezésére, hogy lecseréljék tevékenységi engedélyeiket, illetve járművezetői igazolványaikat. Ennek ellenére a hatósági nyilvántartások 2017. december 15-i adatai szerint több ezer okmánycsere eljárásra lehetett számítani év végéig csak a Budapesten működő vállalkozások és járművezetők tekintetében. Az idő rövidsége és a korlátozott hatósági kapacitások miatt – annak ellenére, hogy a III. Kerületi Járási Hivatal mindent megtett az okmánycsere-eljárások határidőben történő lefolytatása érdekében – 2018. január 1-jétől nem lehetett volna biztosítani ezen vállalkozások jogszabályok szerinti működését abban az esetben sem, ha a határidő lejárta előtt kezdeményezik az engedélyek és igazolványok cseréjét.

 

Tekintettel arra, hogy a Kormány fenn kívánja tartani a vállalkozások működését, ezért a tárgyi módosítás célja a személytaxi és a személygépkocsis személyszállító engedélyek, továbbá a járművezető igazolványok lecserélésére rendelkezésre álló határidő meghosszabbítása volt, ezért a Taxirendelet 26. § (1) és (2) bekezdésében foglalt határidők 2018. december 31-ére módosultak az alábbiak szerint:

(1) Az e rendelet hatálybelépése előtt a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet alapján kiadott taxi engedéllyel és személygépkocsis személyszállító engedéllyel az engedélyben meghatározott időbeli hatály lejártáig, de legfeljebb 2018. december 31. napjáig – az azokban előírt feltételek megtartásával – folytatható személyszállító szolgáltatás.

(2) Az e rendelet hatálybalépése előtt a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 5/C. §-ában meghatározottak alapján kiadott személytaxi vezetői igazolvány és személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvány, valamint az annak részét képező azonosító lap 2018. december 31. napjáig érvényes.

 

A módosítás nem érinti a Taxirendelet 26. § (6) bekezdésében meghatározott, 2018. január 1-jével életbe lépő szabályokat, amelyek a személytaxi- vagy a személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz használt járművek műszaki feltételeire vonatkoznak, ennek megfelelően a Taxirendelet 3. számú mellékletében meghatározott személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsira vonatkozó követelményeknek 2018. január 1-től meg kell felelni.

 

A Taxirendelet 26. § (6) bekezdése és 3. számú melléklet 1. pontja szerint:

(6) A 3. melléklet 1. pont 1.1., 1.4., 1.6., és 1.9. alpontjában foglaltakat 2017. december 31. napjáig nem kell alkalmazni arra a személygépkocsira, amelyet az (5) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelően e rendelet hatálybalépésekor személytaxi-szolgáltatáshoz vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz használnak.

3. melléklet a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelethez

 

A személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsira vonatkozó követelmények

1.    A személyszállító-szolgáltatáshoz használt személygépkocsira vonatkozó általános követelmények:

1.1.    légszennyezési követelmények:

1.1.1.    a személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsi forgalmi engedélybe bejegyzett első nyilvántartásba vétel időpontjától számítva hét naptári évnél több nem telt el vagy a jármű környezetvédelmi osztályba sorolása megfelel a legalább az Euro IV. forgalomba helyezési követelményeknek,

1.1.2.    a személytaxi-szolgáltatáshoz használt személygépkocsi forgalmi engedélybe bejegyzett első nyilvántartásba vétel időpontjától tíz naptári évnél több nem telt el és a környezetvédelmi osztályba sorolása legalább Euro III. szintnek megfelelő.

1.2.    a gumiabroncsainak teljes futófelületén a mintázat magassága a három millimétert eléri,

1.3.    minden üléséhez biztonsági övet szereltek fel,

1.4.    a vezetőülésen és a jobboldali első ülésen helyet foglaló személy védelmét beépített, működő első légzsák is biztosítja,

1.5.    a személygépkocsiban a kerekek blokkolását gátló berendezés (ABS) működik,

1.6.    legalább Euro IV. belső égésű motorral (környezetvédelmi osztályba sorolása: 9, vagy annál nagyobb), vagy egy teljes feltöltéssel legalább 150 km megtételére alkalmas elektromos meghajtással rendelkezik,

1.7.    a személygépkocsi kormányberendezése a menetirány szerinti baloldalon elhelyezett,

1.8.    a személygépkocsi vezetőjén kívül négynél több utas szállítására nem alkalmas személygépkocsi a jobb- és a baloldalán legalább 2-2 utastérbe nyíló ajtóval rendelkezik,

1.9.    a személygépkocsiban légkondicionáló berendezés működik.

 

Ezen túlmenően, 2018. január 1-jétől az MT rendelet 1. számú melléklet A. rész I. 1/a) pontjában meghatározott képesítésről szóló igazolás elfogadására nincs lehetőség a Taxirendelet 26. § (3) bekezdése értelmében:

Az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott, a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 1. számú melléklet A. rész I. 1/a) pontjában meghatározott képesítésről szóló igazolást a közlekedési hatóság 2017. december 31. napjáig elfogadja.

 

A fentiekről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tájékoztatta a közlekedési hatósági feladatok ellátásáért felelős járási hivatalokat is.