Ugrás a tartalomhoz

Módosult a határidő !

dec. 31 2017

A taxiengedélyekkel és taxivezetői engedélyekkel kapcsolatos határidőt egy évvel meghosszabbították.  A módosítás december 30-án (!) jelent meg! (516/2017 (XII.29.) Korm-r.)

176/2015.VII.7.) Korm.rendelet

 

20. Átmeneti rendelkezések

26. § (1) Az e rendelet hatálybelépése előtt a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet alapján kiadott taxi engedéllyel és személygépkocsis személyszállító engedéllyel az engedélyben meghatározott időbeli hatály lejártáig, de legfeljebb 2018. december 31. napjáig - az azokban előírt feltételek megtartásával - folytatható személyszállító szolgáltatás.

(2) Az e rendelet hatálybalépése előtt a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 5/C. §-ában meghatározottak alapján kiadott személytaxi vezetői igazolvány és személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvány, valamint az annak részét képező azonosító lap 2018. december 31. napjáig érvényes.