Ugrás a tartalomhoz

Taxisok kérik, kérdezik

október 16 2017

Ami a nyomtatott számokból kimaradt...

V. Arany János – Bajcsy- Zsilinszky sarok

Jelenleg csak a jobboldali sávból lehet jobbra fordulni, azonban a gyalogosok miatt csak 2 – 3 autó tud jobbra fordulni egy lámpaváltásnál. Így hosszú a kocsisor az Arany János utcában. Jó lenne, ha két sávból lehetne jobbra fordulni.

A járműosztályozóval kapcsolatos a forgalomirányító jelzőlámpák követelményeiről, tervezési, telepítési és üzemeltetési előírásairól szóló rendelet szerint két vagy több forgalmi sávból csak abban az esetben engedélyezhető a jobbra fordulás, ha az védett irányítási mód szerint történik, tehát a kanyarodókkal együtt a gyalogosok nem kaphatnának szabad jelzést. Erre való tekintettel a jelenlegi forgalmi renden nem kívánunk változtatni.VII. Vörösmarty út 10.

Véglegesen leszereltek egy telefonfülkét. Lehetne a helyén parkolóhelyet kialakítani.

Amennyiben a telefonfülkét nem kívánják visszahelyezni, úgy az elzárt terület parkolóhellyé alakításáról intézkedünk.XIII. Bulcsú utca

A Lehel piactól kijövet tilos balra fordulni a Váci út irányába. Értelmetlennek tűnik ez a tiltás, célszerű lenne leszerelni a „Balra kanyarodni tilos” jelzőtáblát.

A kötelező haladási irány táblájának indoka, hogy az autósok zavartalanul el tudják hagyni a Lehel csarnok parkolóját nagy forgalom esetén is. Torlódás esetén, a Bulcsú utcán keresztben álló autósok a közúti forgalmat zavarták, valamint a piac automata parkolási rendszere nem tudta kiengedni az autósokat a parkoló területérő (ha a sorompó a jegy érvényesítése után visszazáródik anélkül, hogy az autó kihaladt volna például forgalmi okból, akkor csak új jegy megváltásával lehet elhagyni a parkolót.) Észak felé a Lőportár utcán keresztül el lehet érni a Váci utat, illetve a Lehel utcát változatlanul. Dél, illetve az Újlipótvárosi blokk felé pedig a csarnok oldalánál (a templomtól északra) egy nagyobb kapacitású csomóponton keresztül haladhatnak az autósok.

 

XIV. Vajdahunyad vár

Jelenleg csak „Engedéllyel” lehet behaladni a Vajdahunyad vár területére. Jó lenne, ha engedélyeznék a taxik behajtását is.

A Vajdahunyad vár útja díszburkolatos sétány, itt a gyalogosok biztonsága és kényeleme érdekében csak a lehető legminimálisabb gépjárműforgalmat tartjuk elfogadhatónak, így itt a taxik behajtását nem támogatjuk.

 

V. Apáczai – Wekerle sarok

Korábban tilos volt a balra fordulás, azonban a József nádor téri mélygarázs építése miatt engedélyezték a balkanyart, a tilalmi jelzőtáblát letakarták. Jeleztük, hogy a jelzőtáblát takaró fólia eltűnt, pótolták. Most a fólia ismét távozóban, jó lenne határozottabban rögzíteni.

A tábla takarását ellenőriztük, a tábla megfelelően le volt takarva. Felhívtuk a kivitelező figyelmét a rendszeres ellenőrzésre.VI. Dohnányi Ernő utca 1.

A kihelyezett „Megállni tilos” jelzőtáblát csak (!) a sétálóutca felől lehet látni, jó lenne elforgatni és jelezni a jelzőtábla hatályát, hogy a járművezetők is láthassák.

Zsákutcában menetirány szerint jobboldalon van a jelzőtábla. Mivel egy nagyon rövid útszakaszról van szó a jelzőtábla időben észlelhető.VI. Király utca 78.

Engedélyezték a jobbrafordulást a Király utcából a Teréz körút felé, ezért feleslegessé vált ez az előjelző jelzőtábla, ezt már korábban jeleztük. Miután a jelzőtáblát nem szerelték le, ismét kérjük az eltávolítását.

A jelzőtábla megszüntetéséről a szükséges intézkedést megtettük.XV. Szentmihályi út – Aulich utca sarok

„Csak” záróvonal tiltja a balra kanyarodást Újpest felöl jövet az Irinyi laktanyánál. Jó lenne egy „Balra fordulni tilos” jelzőtáblával megtiltani a balrafordulást.

Balra kanyarodási tilalmat jelzőtáblával csak útkereszteződésekben szükséges jelezni. A XV. Szentmihályi úton az Irinyi laktanya kapukihajtója véleményünk szerint nem körforgalmú csatlakozás, így nem tartjuk szükségesnek újabb jelzőtábla kihelyezését.V. Bajcsy – Zsilinszky – Podmaniczky tér sarok

Csak BKK járművek hajthatnak a térre, de a tilalmi jelzőtábla a tér közepén van. Jó lenne a jelzőtáblát áthelyezni a Bajcsy–Zsilinszky útra.

A Bank utcai becsatlakozás után egy „Besorolás rendjét” jelző táblán egyértelműen látható, hogy a jobbra kanyarodás csak a BKK számára lehetséges – két egyenes sáv, busz, kerékpársáv és jobbra behajtani tilos kivéve BKKVII. Dózsa György – Dembinszky sarok

Kérésünkre kihelyeztek egy „A JOBBRA FORDULÁS ENGEDÉLYEZETT, HA A BUSZLÁMPA VILÁGIT” jelzőtáblát a zuglói Thököly út–Róna sarkon. Itt is kérnénk egy ilyen jelzőtáblát.

Megtettük a szükséges intézkedést a jelzőtábla kihelyezésére.VII. Dob utca

Véget értek a közmű-munkálatok, azonban a hiányzó útburkolati jeleket több helyen nem pótolták. Kérjük a hiányzó útburkolati jeleket pótolni.

A burkolati jelek helyreállítására a szükséges intézkedéseket megtettük.XI. Bocskai – Ábel Jenő sarok

Szépen felfestették a terelővonalakat a Bocskai úton és a Karolina úton is, azonban éppen az útvonalakat összekötő kanyarban - az Ábel Jenő utcánál – hiányoznak a terelővonalak. Kérjük őket pótolni.

A kivitelezőt felkértük, hogy végezze el a felfestést, a festés elkészült.XI. Beregszászi út 16.

A KRESZ könyvben nem szereplő „Behajtani tilos, kivéve célforgalom” jelzőtábla van a jelzett helyszínen. Kérjük lecserélni egy „Minden forgalom mindkét irányban tilos, kivéve célforgalom” jelzőtáblára.

A jelzőtábla cseréjére a szükséges intézkedést megtettük.XIII. Angyalföld

Taxis kollégák nem értik, hogyan jelenhettek meg olyan színű jelzőtáblák Angyalföldön, amelyek nincsenek a KRESZ könyvben.

Kísérleti jelleggel egy osztrák módszer példáján keresztül ideiglenesen terelőtáblák kerültek kihelyezésre. A rakpart átépítése után a táblák eltávolításra kerültek.Továbbra is várom a kollégák kérdéseit, kéréseit Budapest közlekedésével kapcsolatban a szokásos elérhetőségeken keresztül.

Mobil: 06209247645 (FŐTAXI flotta) E-mail: lampafelelos@freemail.hu